Wat betekent veiligheid voor jou?  |  29 maart 2021  |  Oth - Ellen Rauh

Wat betekent veiligheid voor jou?

Wij willen het graag hebben over veiligheid.

Wat is veiligheid? Veiligheid is begrensd. Wie voelt zich veilig? En wat betekent veiligheid voor jou? Wat voor de een onveilig is, is voor de ander superveilig.

Veiligheid is het tegendeel van angst. Elk mens kent angst. Probeer je steeds vaker te verplaatsen in een kind dat bang is van iets wat het niet kent wat het niet kan bevatten. En dan zeggen de ouders: "Daar hoef je niet bang voor te zijn. Wij zorgen voor jou". Het hoort bij een kinderfase: angstdromen, om langzaam maar zeker te wennen aan angsten.

Angst heeft altijd te maken en is gebaseerd op het onbekende. Op het moment dat het bekend is, ontstaat er een soort zekerheid en een gevoel van veiligheid: "Ik heb het onder controle. Ik herken de signalen." We hebben het er al eens over gehad: veiligheid is heel vaak 'schijnveiligheid'. Op het moment dat je denkt dat je alles onder controle hebt, voel jij je veilig. Maar wie heeft alles onder controle? Al die vage angsten waar mensen nu onder lijden, zijn allemaal gebaseerd op onzekerheid. De mens is de controle aan het verliezen en dat maakt onzeker.

Allerlei organisaties die het woordje 'wereld' gebruiken: de wereld veiligheidsorganisatie, de klimaat..., hulporganisaties; hoe groter een organisatie is om hulp te bieden en veiligheid te bieden, ze blijken in het virusverhaal totaal nutteloos. De grenzen worden kleiner. Elk land kiest voor zichzelf. Hoezo verdragen? Elk voor zich. Rijken gaan voor. Armen komen achter. Hoezo gelijke verdeling? Hoezo veiligheid? Hoezo: wij beheersen het klimaat?

De mensheid komt er achter dat ze met alle data en met alle satellieten die allemaal bedoeld zijn om controle uit te oefenen, om statistieken op te bouwen, om voorspellingen te doen; ze blijken steeds vaker nutteloos – nutteloos – totaal nutteloos. En de mens is langzaam maar zeker aan het beseffen dat ze de controle kwijt is.

Het klimaat doet rare dingen. Seizoenen houden zich niet meer aan de regels. Dieren houden zich niet meer aan de regels. Virussen houden zich al helemaal niet aan de regels. En data zijn niet te vertrouwen.

Logistieke planningen op wereldniveau schijnen door één schip volledig in de knoei te komen. Hele programma's, keurig uitgerold met allerlei formaliteiten, door één schip ligt de wereldhandel – een groot deel van de wereldhandel – stil. En dan hebben we het over een paar dagen. Wat zijn zeven dagen om een wereldhandel stil te leggen?

Wat is één komma, één cijfer, één letter verschil in een enorm databestand? Hoeveel gevolgen heeft dat? Door de grootheid van bestanden zijn gevolgen van één cijfertje, één komma, gigantisch.

Steeds vaker zullen statistieken een schijnveiligheid blijken te zijn. Moet je dan geen strategieën meer uitzetten? Natuurlijk wel, een mens heeft dat nodig als controle.

Controle

Wij zouden zeggen tegen iedereen die zich laat inspireren of zich geïnspireerd voelt door deze boodschap:

  • Beheer jouw veiligheid
  • Erken jouw angsten
  • Erken jouw onzekerheden. Angsten zijn gebaseerd op onzekerheden
  • Zoek regelmatig momenten, technieken, die jou veiligheid bieden
  • Bij wie kun jij helemaal jezelf zijn?
  • Waar kun jij helemaal jezelf zijn?

Je kunt de wereld niet veranderen. Je kunt de onzekerheden die nu zo groot zijn niet wegnemen. Beheer dus wat voor jou af en toe zekerheid biedt, als een anker, als een stip, om je regelmatig aan vast te houden. Een stevig bootje wat dobbert. Waar naartoe? Waar zal de wind of de stroming jou naartoe brengen? Het leven blijkt een groot avontuur.

Voel je dus veilig bij datgene waar je je veilig bij voelt, en dat is individueel anders. Zoek vreugde waar jij vreugde uit put. En steun elkaar in deze woelige tijden.

En als je in een nieuwe stroming terechtkomt, gaat het ook heel snel. Dat is typisch voor deze tijd. Alles is intenser. Alles is grootster. Eén klein facetje kan grote gevolgen hebben.

Bekijk zo ook het wereldtoneel. Bekijk zo de situatie op Aarde. Eén miniem foutje kan grote gevolgen hebben. Maar één miniem veranderingetje kan ook grote gevolgen hebben ten goede. Dan ga je in turbokracht vooruit. Dat is de andere kant. Ook dat is intenser.

Het blijft intens. Blijf staan, ondersteun elkaar en ga ervan uit dat het sowieso nog een tijdje zeer intens zal zijn.

Voel de grote liefde en support van ons allemaal.

Wat betekent veiligheid voor jou?  |  29 maart 2021  |  Oth - Ellen Rauh


Support

Als deze Oth-teksten jou voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, help je ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn je zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!

Boeken

Nieuw boek!

Het oergeheugen van de Aarde
Wat kunnen we leren van de Aarde?

Ellen Rauh

BOEK - Het oergeheugen van de Aarde - Ellen RauhDit geïllustreerde boek geeft een ruim inzicht in de complexiteit van wat mensen de Aarde noemen. Niet alleen vanuit menselijk perspectief, want de Aarde is een fenomeen op zich. Het boek reflecteert op de onderlinge verbondenheid van al het leven op en in de Aarde en het belang van het herkennen en respecteren van de ritmes en cycli van de natuur. Het benadrukt het bestaan van een aangeboren oude kennis, een soort oer-weten, dat sommige individuen en dieren bezitten. Bovendien stelt het boek vraagtekens bij de mensgerichte kijk op de wereld, die de mens boven de natuurlijke wereld plaatst. Als klimaatverandering mens en economie niet zou schaden, zou de mens dan nog zo intensief met dit onderwerp bezig zijn? Kunnen we iets leren van de Aarde of is de Aarde er alleen voor ons om te overleven of te evolueren? Moet de Aarde 'gemanaged' worden door de mensen? Is er een script? Allemaal vragen waar je over kunt filosoferen, want hoeveel waarheden zijn er? Het boek moedigt je aan om open te staan voor veranderingen, te leren van alle aspecten van het leven en te erkennen dat je een tijdelijke reiziger bent op deze planeet.

boek bestellen


Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth - Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

boek bestellen


Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Ellen Rauh (teksten in Nederlands & Engels)

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth - Ellen Rauh Dit boek is een verzameling van teksten, doorgegeven in zeventien jaar tijd, ontstaan uit het contact van Ellen Rauh met wat zij het 'Kosmisch Internet' noemt. De leden van Het Oth-team stellen zich één voor één voor, elk met hun eigen specialisatie.

Voor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

boek bestellen


De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth - Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

boek bestellen

De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth - Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

boek bestellen


Ontdek je eigen invloed

Ellen Rauh

BOEK - Ontdek je eigen invloed - Oth - Ellen RauhWaar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. Als je dit inziet, heb je de keuze om ze te accepteren of te veranderen. Zo ontwikkel je tijdens je leven verschillende talen, afhankelijk van je omgeving: de verbale taal, de lichaamstaal en de energetische taal. Veel spraakverwarring ontstaat door het gebruik van de verkeerde taal. Je eigenwaarde groeit als meerdere kwaliteiten van jezelf aan bod kunnen komen; in je intermenselijke relaties, je werk of in je vrije tijd. Als je eigenwaarde jouw eigen waarheid weerspiegelt, verdwijnt de behoefte om anderen te overtuigen. Dan kan je ook accepteren dat anderen hun eigen waarheid hebben en komt er als vanzelf meer saamhorigheid. Zo kan iedereen een aanvulling en een meerwaarde zijn voor het grote geheel.

boek bestellen