Ruimte om te ademen - Een nieuwe werkelijkheid - Gelijkheid is een utopie |  2 juni 2020  |  Oth - Ellen Rauh

Ruimte om te ademen

Veel is er veranderd. Er is een voor, er is een tijdens en er is een na. Nog altijd zit de mensheid in een 'tijdens', met één groot verschil: er zijn nu zeer veel realiteiten – overal anders – zelfs binnen landsgrenzen zijn er allemaal verschillende regels en realiteiten. Uniciteit, uniformiteit in een bepaald land telt niet meer – ook bij een gezin, een bedrijf, een persoon – allemaal hanteren ze verschillende vrijheden en onvrijheden.

De wereld werd gedompeld in angst, angst voor een onzichtbare vijand die je de lucht ontneemt om te ademen. Dat was de aanval van dit virus: geen ademruimte. Besef wat dit is: de ruimte om te ademen – letterlijk en figuurlijk. Hier zijn allerlei uitdrukkingen voor in allerlei talen: een verstikkende situatie, verstikkende omstandigheden.

En als je kijkt naar de situatie in de wereld vóór de uitbraak van COVID-19, dan was het op vele plekken broeierig, verstikkend, angstaanjagend, zeer veel opstanden, zeer veel ontevredenheid, zeer veel mensen die zich wilden bevrijden uit keurslijven van regels, van onrechtvaardig behandeld worden of van verstikkende regimes. Het was bijna naar de zijlijn verdwenen.

Miljoenen mensen die over de Aarde dwalen omdat ze gevlucht zijn uit hun land omwille van angst of omwille van armoede en het geen toekomstperspectief hebben.

De corona-crisis heeft dat tijdelijk uit de media gehaald. Maar de opstanden liggen nog vers in het geheugen van velen. Ook toen moesten zaken sluiten. Ook toen lag een deel van een centrum vaak plat. Zeer veel moest afgelast worden omwille van ongeregeldheden.

Nu is bijna alles afgelast geweest. Maar mensen waren niet zichtbaar. Het was niet door geweld. Het was niet door opstandigheid. Het was niet door ontevredenheid.

En wat zul je nu zien? De lucht klaart langzaam op, maar de broeinesten en de ontevredenheid om allerlei verschillende redenen is niet verdwenen. Het zal overal weer de kop op steken en veel mensen zullen helaas weer verlangen naar een lockdown zonder mensen. Een lege stad is toch iets anders als een stad die overspoeld wordt door ontevreden mensen. Maar die ontevredenheid is niet verdwenen.

Dus wij zouden zeggen: bereid je voor. Probeer te laveren tussen de verschillende realiteiten. Vele mensen zullen keuzes maken – omwille van de corona en ook omwille van economische toestanden.

Een nieuwe werkelijkheid

Sommigen zullen ook een keuze maken omwille van inzicht in zichzelf. Zij kiezen voor een nieuwe werkelijkheid, geen werkelijkheid omwille van corona, geen werkelijkheid omwille van ontevredenheid, maar een werkelijkheid omdat die beter past bij hen.

Als je voor een keuze komt te staan om een koerswijziging door te voeren, ben dan dankbaar naar je verleden. Laat de nieuwe plek niet bezoedeld worden en een vlucht zijn voor de oude situatie. Glijd dankbaar mee naar nieuwe mogelijkheden, zonder het verleden te blaimen. Het verleden was een dienende realiteit voor jou.

Langzaam maar zeker zullen mensen ontwaken en weer zichtbaar worden. Maar velen zullen een nieuwe identiteit aangenomen hebben of een keuze hebben om dat alsnog te doen. Een herprofilering van jezelf in hetzelfde beroep of in een nieuw beroep, in hetzelfde huis of een ander huis. Het zal altijd een combinatie zijn van vele factoren waar jouw nieuwe zelf beter tot zijn recht zal komen.

Verheug je dus allen op een nieuwe realiteit en besef tegelijkertijd dat dat ten koste zal gaan van oude denkpatronen, het oude normaal. Niets blijft hetzelfde.

Gelijkheid is een utopie

Gelijkheid bestaat niet. Het is een utopie. Er is altijd verscheidenheid en mensen die nog altijd vasthouden aan gelijkheid zijn meestal mensen die ergens aan de onderkant van de maatschappij zitten. Zij willen vooruitgaan. Zij willen zich verbeteren ten koste van anderen.

Kies niet voor gelijkheid, want gelijkheid bestaat niet. Geen enkel persoon is gelijk. Elk individu is anders. Iedereen – uit alle lagen van de bevolking – heeft kwaliteiten. Hoe meer verscheidenheid, hoe beter een gemeenschap kan gedijen.

Een gemeenschap van allemaal gelijken bestaat niet. Dan moet je het individu uitschakelen en dan is er een 'schijngelijkheid', die altijd geleid wordt door mensen die zich boven deze grote groep plaatsen. Als je daarvoor wil kiezen, ga ervoor. Dan word je geleid en dan mag je je eigen individu opgeven. En geloof ons, voor veel mensen is dit een rijkdom. Ga dus geen oordeel vellen dat deze mensen onderdrukt worden of geen eigen mening mogen hebben. Stel je eens voor dat sommigen daarbij gedijen.

Tegelijkertijd zullen er gemeenschappen ontstaan van verscheidenheid: iedereen met andere kwaliteiten, iedereen die zijn kwaliteiten mag inzetten voor een ruimer geheel. Ook in deze gemeenschappen zal er altijd een hiërarchie zijn, maar een hiërarchie uit vrije keuze.

De één kan beter leiding geven en een ander kan beter zijn eigen unieke taak uitvoeren. Dat is geen gelijkheid, maar wel gelijkwaardigheid. Iedereen wordt gewaardeerd door zijn of haar bijdrage aan de gemeenschap. Iedereen wordt gewaardeerd voor de kwaliteiten die hij of zij ten dienste stelt aan de gemeenschap. En dat zal altijd een kleinschalige gemeenschap zijn. Hoe groter de gemeenschap, hoe belangrijker de hiërarchie.

Dus wij zouden zeggen: knoop dit goed in je oren: streef niet meer naar gelijkheid, want dat is een utopie. Streef naar unieke mensen die vanuit waardering voor elkaar samen iets tot stand willen brengen.

Voel de grote liefde en support van ons allemaal.


Ruimte om te ademen - Een nieuwe werkelijkheid - Gelijkheid is een utopie  |  2 juni 2020  |  Oth - Ellen Rauh


Recente boodschap

Oth-channeling 26 januari 2021 - De hele mensheid gaat door een rouwproces, een rouwproces omdat alle realiteiten op Aarde veranderen. Hoe moet je daar als mens mee omgaan? Zoals veel dieren zich moesten aanpassen aan klimaatveranderingen, moet de mensheid in z’n geheel zich nu aanpassen aan veranderingen – grote veranderingen. Je moet jezelf opnieuw uitvinden, een nieuwe gebruiksaanwijzing vinden voor jezelf. Wij zouden zeggen: support elkaar!

Lees hier de volledige tekst


Support

Als deze Oth-teksten jou voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, help je ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn je zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!

Boeken


Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth - Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

bestel het boek op  

Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Ellen Rauh (teksten in Nederlands & Engels)

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth - Ellen RauhVoor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

bestel het boek op  

De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth - Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

bestel het boek op  

De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth - Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

bestel het boek op  

Ontdek je eigen invloed

Ellen Rauh

BOEK - Ontdek je eigen invloed - Oth - Ellen RauhWaar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. Als je dit inziet, heb je de keuze om ze te accepteren of te veranderen. Zo ontwikkel je tijdens je leven verschillende talen, afhankelijk van je omgeving: de verbale taal, de lichaamstaal en de energetische taal. Veel spraakverwarring ontstaat door het gebruik van de verkeerde taal. Je eigenwaarde groeit als meerdere kwaliteiten van jezelf aan bod kunnen komen; in je intermenselijke relaties, je werk of in je vrije tijd. Als je eigenwaarde jouw eigen waarheid weerspiegelt, verdwijnt de behoefte om anderen te overtuigen. Dan kan je ook accepteren dat anderen hun eigen waarheid hebben en komt er als vanzelf meer saamhorigheid. Zo kan iedereen een aanvulling en een meerwaarde zijn voor het grote geheel.

bestel het boek op