Sluit de rangen & Steun elkaar - Rouwproces - Nieuwe gebruiksaanwijzing  |  26 januari 2021  |  Oth - Ellen Rauh

Sluit de rangen & Steun elkaar !

Sluit de rangen! Sluit de rangen en support elkaar – in de frontlinie – samen met velen, om de nieuwe tijd vorm te geven en een richtingaanwijzer te zijn voor dolende mensen.

Rouwproces

De hele mensheid gaat door een rouwproces, een rouwproces omdat alle realiteiten op Aarde veranderen. Hoe moet je daar als mens mee omgaan? Zoals veel dieren zich moesten aanpassen aan klimaatveranderingen, moet de mensheid in z’n geheel zich nu aanpassen aan veranderingen – grote veranderingen. Je moet jezelf opnieuw uitvinden, een nieuwe gebruiksaanwijzing vinden voor jezelf. Wij zouden zeggen: support elkaar!

Veel mensen zijn dolende, zoeken escapes. Escapes in wat? Een time-out in wat? Op het moment dat je je een beetje aangepast hebt en weer je draai gevonden hebt, verandert het weer. En overal op Aarde tellen verschillende regels. De eenheid is ver te zoeken. De gemene deler is ‘dolend’.

  • Wat kan ik nog?
  • Wat is nog mogelijk binnen alle beperkingen?
  • Wat wil ik nog?
  • Wie ben ik eigenlijk?

Er komen gevoelens boven van moedeloosheid, die er altijd wel waren; maar er waren allemaal escapes om hiervoor te vluchten; allerlei activiteiten waar je je stress in kwijt kon, waar je kon vluchten voor diepere gevoelens.

De hele mensheid zit in een rouwproces en een rouwproces neemt zijn eigen tijd. Eén ding is zeker, wat er ook gebeurt, het wordt niet meer hetzelfde. En als het al hetzelfde wordt, blijkt dat jij veranderd bent; dat er andere zaken zijn die je leuk vindt en dat vanzelfsprekende escapes van vroeger totaal waardeloos geworden zijn.

Een nieuwe gebruiksaanwijzing vinden

Wat dient mij en wat ergert mij? Steun elkaar. Sluit de rangen. Geef dierbaren de kans om te ventileren, ergernissen te verwoorden. De ene keer ben jij aan de beurt, de andere keer de ander. En de ene keer ben jij de opbeurende factor en de andere keer de ander. Het is niet meer vanzelfsprekend dat sommige mensen altijd wegwijzers zijn, dat sommige mensen altijd de gangmakers zijn. Er komen nieuwe rollen bij. Gangmakers zullen ineens mensen nodig hebben om hen op te laten beuren. Wegwijzers zullen ineens mensen nodig hebben die hen raad geven en zo komt er een verscheidenheid aan bod van kwaliteiten en blijkt dat mensen kwaliteiten in huis hebben van wie je het nooit verwacht had. Laat je dus verrassen. Blijf in het moment. Beur op als het past en vind een klankbord als je ergernissen wil ventileren. Dit geeft een diepe verbondenheid met elkaar. Veel kennissen worden vrienden. En veel vrienden worden kennissen. Er komt een verschuiving in dierbare contacten.

Het rouwproces is: dierbaren verliezen, doordat ze uit het leven verdwijnen, maar evengoed dierbaren verliezen omdat ze niet meer passen bij je nieuwe zelf. Steeds als er mensen verdwijnen uit jouw kennissenkring, uit je vriendenkring, komt er plaats vrij voor anderen. Grote verschuivingen zijn dus gaande, grote verschuivingen in mensen die principes hadden en ineens die principes overboord gooien. Probeer dus soepel te zijn. Probeer mensen niet steeds in een vakje te stoppen waar ze misschien niet meer in horen. Blijf je verbazen over hoe mensen veranderen. Want ook dat is onvoorspelbaar. Als je zo de grote veranderingen bekijkt waar de mensheid nu doorheen gaat, dan zul je nieuwe saamhorigheid ervaren en dierbaren die dierbaar blijven zullen nog dierbaarder worden.

Het is een tijd van verdieping, verdieping in jezelf; schrikken van emoties die bovenkomen waarvan je niet wist dat je ze had; schrikken van mensen waarvan je dacht dat je ze kende en waarvan ineens totaal andere elementen naar boven komen. Het is dus eigenlijk totaal geen saaie tijd! Als je een waarnemer bent en blijft, kun je je nu enorm verbazen en is er zeer veel variatie. Je kunt een land niet meer veroordelen omwille van een land. Je kunt een groep mensen niet meer veroordelen omwille van een bepaalde ideologie. Er komen allerlei verschuivingen en dan kan het zomaar blijken dat mensen die altijd zo afgegeven hebben op een bepaalde ideologie – positief of negatief – ineens blijken zelf bij die positieve of die negatieve groep te behoren – en dan bedoelen wij de groepen die die persoon in de oude tijd als goed of slecht bestempeld zou hebben.

Dus steeds minder zal het aan de orde zijn om bepaalde groepen zeer fel te bekritiseren, want voor je het weet hoor je er zelf bij of ken je dierbaren die er ineens bij horen. Dan wordt het toch een ander verhaal. Als je vreemden bekritiseert, is dat gemakkelijker dan als dat iemand is die jou dierbare is. En zo zal er uiteindelijk meer begrip ontstaan voor bepaalde ideologieën, zal er begrip ontstaan dat mensen soms ontsporen, mensen van wie je het totaal niet verwacht had.

Chaos alom en saamhorigheid alom

Rangen sluiten zich, rangen om gemeenschappelijk kritiek te hebben, rangen om gemeenschappelijk hulp te bieden. Niet beide in even grote getale. De meeste mensen – luister wel: de meeste mensen – zijn van nature hulpvaardig, verzinnen allerlei creatieve manieren om hulp te bieden waar nodig. Overal waar chaos heerst, staan tegelijkertijd helden op. Probeer regelmatig een held te zijn – in het groot of in het klein. Probeer regelmatig een steun en toeverlaat te zijn voor je medemens, dierbaren of totale vreemden.

Veel mensen zijn verdwaald. Wijs de weg indien nodig en gedoog als niets kan baten. Steun elkaar, steun de mensheid en steun de Aarde. Nieuwe ideologieën, nieuwe ideeën komen pas tot stand als chaos langer duurt. Als het korter duurde, zou de mensheid weer terug gaan naar de oude normaal. Omdat het langer duurt, zullen de veranderingen hoe dan ook plaats gaan vinden. Verheug je dus op het nieuwe. Houd vol. Houd stand. Sluit de rangen. Steun elkaar, iedereen die steun nodig heeft, gebruik je netwerken om mensen op het juiste pad te zetten en te steunen waar kan. Dit geeft een diepe verbondenheid.

Vervang beter of slechter door ‘anders’

Wij zouden jullie ook aanraden om het woordje ‘beter’ of ‘slechter’ steeds vaker te vervangen door het woordje ‘anders’.

“Hoe is het bij jullie?”
“Anders”

Dan vermijd je concurrentiestrijd en polariteiten. Dan leer je als waarnemer het te benoemen als ‘anders’.

Wij geven jullie graag een douche van support, een douche van energie.

Voel de grote liefde en support van Oth en de Zijnen.

Sluit de rangen & Steun elkaar - Rouwproces - Nieuwe gebruiksaanwijzing  |  26 januari 2021  |  Oth - Ellen Rauh


Support

Als deze Oth-teksten jou voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, help je ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn je zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!

Boeken

Nieuw boek!

Het oergeheugen van de Aarde
Wat kunnen we leren van de Aarde?

Ellen Rauh

BOEK - Het oergeheugen van de Aarde - Ellen RauhDit geïllustreerde boek geeft een ruim inzicht in de complexiteit van wat mensen de Aarde noemen. Niet alleen vanuit menselijk perspectief, want de Aarde is een fenomeen op zich. Het boek reflecteert op de onderlinge verbondenheid van al het leven op en in de Aarde en het belang van het herkennen en respecteren van de ritmes en cycli van de natuur. Het benadrukt het bestaan van een aangeboren oude kennis, een soort oer-weten, dat sommige individuen en dieren bezitten. Bovendien stelt het boek vraagtekens bij de mensgerichte kijk op de wereld, die de mens boven de natuurlijke wereld plaatst. Als klimaatverandering mens en economie niet zou schaden, zou de mens dan nog zo intensief met dit onderwerp bezig zijn? Kunnen we iets leren van de Aarde of is de Aarde er alleen voor ons om te overleven of te evolueren? Moet de Aarde 'gemanaged' worden door de mensen? Is er een script? Allemaal vragen waar je over kunt filosoferen, want hoeveel waarheden zijn er? Het boek moedigt je aan om open te staan voor veranderingen, te leren van alle aspecten van het leven en te erkennen dat je een tijdelijke reiziger bent op deze planeet.

boek bestellen


Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth - Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

boek bestellen


Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Ellen Rauh (teksten in Nederlands & Engels)

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth - Ellen Rauh Dit boek is een verzameling van teksten, doorgegeven in zeventien jaar tijd, ontstaan uit het contact van Ellen Rauh met wat zij het 'Kosmisch Internet' noemt. De leden van Het Oth-team stellen zich één voor één voor, elk met hun eigen specialisatie.

Voor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

boek bestellen


De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth - Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

boek bestellen

De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth - Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

boek bestellen


Ontdek je eigen invloed

Ellen Rauh

BOEK - Ontdek je eigen invloed - Oth - Ellen RauhWaar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. Als je dit inziet, heb je de keuze om ze te accepteren of te veranderen. Zo ontwikkel je tijdens je leven verschillende talen, afhankelijk van je omgeving: de verbale taal, de lichaamstaal en de energetische taal. Veel spraakverwarring ontstaat door het gebruik van de verkeerde taal. Je eigenwaarde groeit als meerdere kwaliteiten van jezelf aan bod kunnen komen; in je intermenselijke relaties, je werk of in je vrije tijd. Als je eigenwaarde jouw eigen waarheid weerspiegelt, verdwijnt de behoefte om anderen te overtuigen. Dan kan je ook accepteren dat anderen hun eigen waarheid hebben en komt er als vanzelf meer saamhorigheid. Zo kan iedereen een aanvulling en een meerwaarde zijn voor het grote geheel.

boek bestellen