Nieuwjaarsboodschap 2022  |  12 december 2021  |  Oth - Ellen Rauh

Nieuwjaarsboodschap 2022

Het kompas werkt niet meer

Beste allemaal,

De mensheid ervaart chaos, de Aarde is chaos en vanuit chaos zal er vernieuwing ontstaan. Het grootste slachtoffer is de mensheid zelf.

Veel mensen zullen zich kwetsbaarder en kwetsbaarder voelen – terwijl velen ‘dachten’ dat zij de controle hadden over andere landen, over klimaat, over de planten en de dieren, zelfs over de ruimte – en wat blijkt nu, dat er nog andere belangen meespelen, dat er toevalligheden gebeuren waar deze mensen of de experts geen rekening mee gehouden hadden.

Het is zeer moeilijk om nu leiding te geven en mensen de weg te wijzen, want de wegen zijn veranderd. Iedereen loopt als het ware blindelings rond op Aarde, zonder navigatie. Het kompas werkt niet meer. Magnetische velden zijn veranderd op Aarde. Dit was een lange termijn project. Veel mensen hebben daaraan bijgedragen. Het was al lang bekend en het is een herhaling van feiten, met het grote verschil dat bij vroegere beschavingen het niet bekend was bij iedereen.

Tegenwoordig moet iedereen het weten en iedereen weet een oplossing. Niemand gelooft andermans oplossingen. Het is één warboel van allemaal mensen die precies weten hoe het moet en eigenlijk weet niemand het. Je kunt alleen je best doen.

Revolutie en opstandigheid hoort bij vernieuwing. Of je het nu over klimaat hebt, energie, vaccinaties, medicijnen, de mensheid is steeds meer verwend en verzorgd en vertroeteld. Alles is te koop, alles is mogelijk: ‘jullie zijn vrij’. Niemand is vrij. Je bent afhankelijk van allerlei situaties en afhankelijkheden, of je dat nu wil of niet. En als je je al eens vrij voelt, is dat een luxe. Geniet er dan van, maar denk niet dat dat jouw verdienste is. Het is een luxe waar je als persoon van mag genieten. Niets blijft.

Zorgen voor elkaar?

Kijk naar heel het verzorgingssysteem wat nu overal in chaos verkeert. Zorg voor veiligheid, zorg voor gezondheid, zorg voor mensen die zorg nodig hebben. Hoe is het systeem nu ingedeeld? ‘Meten is weten’. Alles moet gemeten worden en gelabeld worden.

Kijk eens hoeveel ziektes en afwijkingen er de laatste twintig jaar uitgevonden zijn, een label gekregen hebben en een naam gekregen hebben. Heel veel mensen identificeren zichzelf nu volgens een label: “Ik ben ...” in plaats van “Ik heb af en toe last van ...” Maar als je ergens last van hebt, dan wordt er geen hulp verleend. Eerst moet er uitgezocht worden waar je last van hebt en als het bewezen is dat je ergens last van hebt, dan is er hulp. Je moet als het ware bewijzen dat je ergens last van hebt en dan kom je in aanmerking voor hulp die daarover gaat, gespecialiseerd in dat probleem. Je hebt recht op zorg als het bewezen is dat jij zorg nodig hebt. Hoe ver is de mensheid afgedreven van zorgen voor elkaar?

Waarom heeft iemand een excuus nodig en een reden nodig om zorg te ontvangen? Waarom heb jij redenen nodig om zorg te verlenen? Als het weer eens vanzelfsprekend zou worden dat je in een kleine gemeenschap zorg draagt voor elkaar, zonder dat je daar een probleem voor nodig hebt, zou dat zeer veel welzijn toevoegen aan de mensheid – en dat is iets anders dan welvaart. Welzijn is zorg dragen voor elkaar zonder reden, zonder dat het je beroep is, zonder dat je daar capabel voor bent. Iedereen kan liefdevol zijn zonder autoriteit te zijn, zonder specialist te zijn.

Dat wil niet zeggen dat je niet dankbaar mag zijn voor al de uitvindingen en alle specialisaties. Stel je eens voor dat de medische wereld niet meer zou bestaan, zou verdwijnen? Dan zou je eens zien hoeveel mensen de Aarde moeten verlaten. Heel veel mensen zijn niet meer in staat om te leven op Aarde zonder medicijnen, maar die medicijnen zijn ooit uitgevonden door iets of iemand. Dus: wil je blijven leven? Dan zul je moeten accepteren dat je soms een kunsthart, een heup, een knie of medicijnen nodig hebt.

Als het enige doel is om langer te leven, neem je de plek in van mensen die geboren zouden willen worden. Kijk naar welvaartslanden, daar daalt het geboortecijfer. Als je het zo bekijkt, zou je denken: “Wat een egoïsten, al die mensen die langer willen leven!” Maar dat is te kort door de bocht. Het is een welvaartsstaat. De welvaartsstaat is een staat die de zorg overneemt voor anderen en de mensen die afhankelijk zijn van zorg worden steeds kwetsbaarder en daardoor hebben heel veel mensen een officiële baan in de zorg omdat mensen het zelf niet meer kunnen.

Regie bij de computers

Als je zo naar mensen kijkt in welvaartslanden: wie heeft de regie? De grote regie ligt bij de computers. De datacentra, de algoritmes en de satellieten die jou afhankelijk maken en die gaan beslissen voor jou. ‘Dat is handig’. ‘Dat is gemakkelijk’, maar je leert af om zelf na te denken. Je wordt een robot, bestuurd door andere computers.

En kijk wat er gebeurt op Aarde. Er duikt een virus op, bekend in de computerwereld, die binnendringt in jouw systeem, in het zorgsysteem, in het economisch systeem, die alle algoritmes in de war brengt. “Dat moet gemeten worden. Dat moet opgelost worden, met allerlei computer-onderzoeken.” “En ja hoor, we hebben het gevonden.” En wat gebeurt er dan? Er duikt een nieuw virus op. Alles wat er gaande is op Aarde, kun je terugvoeren naar computers, computerterminologie bij wijze van spreken.

Is het de schuld van de computers? Welnee, het is altijd gebeurd. Altijd waren er beschavingen die op een gegeven moment beknellend werden, overheersend werden en de mensen waren hun eigen regie kwijt. Er was geen dienend leiderschap meer, maar heersend leiderschap en iedereen moest denken zoals de heersers zeiden dat er gedacht moest worden: nieuwe geloven, nieuwe feestdagen, nieuwe kalenders, nieuwe manieren van leven.

Alle geloven, alle stromingen zijn ooit ontstaan. Hoe langer ze aanwezig waren, hoe meer regels er bijkwamen. Je moest ‘toegang krijgen tot’ en er werden steeds meer verplichtingen opgelegd, tot het beknellend ging werken.

Dus ligt het aan de computer? Welnee, het ligt wel aan de macht die je een computer geeft. Maar besef heel goed dat je ook zelf een soort computer bent. Bescherm jezelf. Ga eens denken in computertermen. Ook jij hebt energievelden. Ook jij hebt algoritmes in soorten DNA. Er bestaat meer DNA dan lichamelijk menselijk DNA. Dat kun je namelijk ook zien als een soort algoritme, maar dan van een andere orde. Er bestaan veel algoritmes en er worden er steeds meer ontdekt. Zal dat chaos veroorzaken? Nee, dat zal weer nieuwe uitvindingen en nieuwe manieren van leven in het leven roepen. Laat los dat het massaal zal zijn. Probeer in je eigen unieke leven een eigen netwerk op te bouwen met je eigen firewall, met je eigen beveiliging en inlogcodes.

Meer verscheidenheid

Er komen grote verschuivingen, maar het massale globale denken zal niet meer zijn voor iedereen – dat heeft COVID duidelijk gemaakt. ‘Eenheid van zijn, globaal denken, grenzen open voor iedereen, alles is voor iedereen die het zich kan permitteren’. Dat is voorbij.

Steeds meer grenzen gaan dicht. Steeds meer landen die ooit tot land uitgeroepen zijn, nemen de regie in eigen hand: “Hier tellen deze regels. Verzin wat je wil, maar hier is het zo”.

Er komt zeer veel verscheidenheid in plaats van eenheid. Zo zullen er nieuwe begrensde gemeenschappen ontstaan in landen, kleinere gemeenschappen die een andere overtuiging hebben, maar die deze niet opdringen aan anderen. Zo kan je wereldburger zijn en tegelijkertijd regelmatig terugkeren naar je eigen stam, naar je eigen gemeenschap, om van daaruit iets of iemand te dienen met de kwaliteiten die jij bezit: individueel, als een autoriteit, als een expert, als een specialist en verbonden bij een gemeenschap waar jij je goed voelt of in een vriendenkring waar jij je goed bij voelt, die niet bepaald wordt vanuit hypes, niet bepaald wordt door allerlei aannames.

Ga je dus vrij voelen. Ga je verbinden. Ga zoeken met wat jij en met wie jij resoneert en ga dat beetje bij beetje uitbreiden, maar niet te groot. Ga het niet opleggen. Laat het vrijwillig zijn wie er bij wil horen en dan ‘ben’ je die gemeenschap niet. Nee, je ‘maakt regelmatig deel uit’ van die gemeenschap.

Een echte wereldburger kan regelmatig deel uitmaken van andere gemeenschappen, om dienstbaar te zijn, maar niet om de regels te veranderen. Accepteer andermans regels, andermans manieren van leven. Hoe beter je dat kunt, hoe beter je je eigen regels kunt handhaven in de gemeenschappen waar jij voor kiest. Dan ben je een andere individualist. Je past je aan aan waar je bent en je bent vrij om je aan te sluiten bij heel veel gemeenschappen. Dan ben je dus een vrijer mens.

Wij wensen jullie een goede reis het komende jaar.

Nieuwjaarsboodschap 2022  |  12 december 2021  |  Oth - Ellen Rauh


Support

Als deze Oth-teksten jou voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, help je ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn je zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!

Boeken

Nieuw boek!

Het oergeheugen van de Aarde
Wat kunnen we leren van de Aarde?

Ellen Rauh

BOEK - Het oergeheugen van de Aarde - Ellen RauhDit geïllustreerde boek geeft een ruim inzicht in de complexiteit van wat mensen de Aarde noemen. Niet alleen vanuit menselijk perspectief, want de Aarde is een fenomeen op zich. Het boek reflecteert op de onderlinge verbondenheid van al het leven op en in de Aarde en het belang van het herkennen en respecteren van de ritmes en cycli van de natuur. Het benadrukt het bestaan van een aangeboren oude kennis, een soort oer-weten, dat sommige individuen en dieren bezitten. Bovendien stelt het boek vraagtekens bij de mensgerichte kijk op de wereld, die de mens boven de natuurlijke wereld plaatst. Als klimaatverandering mens en economie niet zou schaden, zou de mens dan nog zo intensief met dit onderwerp bezig zijn? Kunnen we iets leren van de Aarde of is de Aarde er alleen voor ons om te overleven of te evolueren? Moet de Aarde 'gemanaged' worden door de mensen? Is er een script? Allemaal vragen waar je over kunt filosoferen, want hoeveel waarheden zijn er? Het boek moedigt je aan om open te staan voor veranderingen, te leren van alle aspecten van het leven en te erkennen dat je een tijdelijke reiziger bent op deze planeet.

boek bestellen


Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth - Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

boek bestellen


Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Ellen Rauh (teksten in Nederlands & Engels)

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth - Ellen Rauh Dit boek is een verzameling van teksten, doorgegeven in zeventien jaar tijd, ontstaan uit het contact van Ellen Rauh met wat zij het 'Kosmisch Internet' noemt. De leden van Het Oth-team stellen zich één voor één voor, elk met hun eigen specialisatie.

Voor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

boek bestellen


De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth - Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

boek bestellen

De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth - Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

boek bestellen


Ontdek je eigen invloed

Ellen Rauh

BOEK - Ontdek je eigen invloed - Oth - Ellen RauhWaar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. Als je dit inziet, heb je de keuze om ze te accepteren of te veranderen. Zo ontwikkel je tijdens je leven verschillende talen, afhankelijk van je omgeving: de verbale taal, de lichaamstaal en de energetische taal. Veel spraakverwarring ontstaat door het gebruik van de verkeerde taal. Je eigenwaarde groeit als meerdere kwaliteiten van jezelf aan bod kunnen komen; in je intermenselijke relaties, je werk of in je vrije tijd. Als je eigenwaarde jouw eigen waarheid weerspiegelt, verdwijnt de behoefte om anderen te overtuigen. Dan kan je ook accepteren dat anderen hun eigen waarheid hebben en komt er als vanzelf meer saamhorigheid. Zo kan iedereen een aanvulling en een meerwaarde zijn voor het grote geheel.

boek bestellen