29 april 2018  |  Oth - Ellen Rauh

Onwetendheid

Probeer niet alles te weten

Graag willen wij het met jullie hebben over onwetendheid. Onwetendheid is een grote kracht waardoor je onbevangen in het leven kunt staan.

Weten heeft vaak als gevolg dat je een gevoel overhoudt van machteloosheid. Iedereen die zich regelmatig machteloos voelt omwille van welke omstandigheid dan ook: probeer vanuit de polariteit naar onwetendheid te gaan. Probeer niet alles te weten. Want voor je het weet, neem je zeer veel verantwoordelijkheden op je schouders. Als je het weet, moet je later weer afleren dat je het wist.

Weten kan een grote belemmering zijn omdat je denkvermogen dit vastzet en jou bij dit weten houdt, waardoor je minder open kunt staan voor nieuw weten.

Welke waarheid voedt jou?

Omdat er een totaal nieuw netwerk aan het ontstaan is, waardoor er totaal nieuwe ideeën en nieuwe informatie beschikbaar komt voor de Aarde, voor de mensen op Aarde, via de morfogenetische velden voor de dieren op Aarde en voor de planten op Aarde en voor de totale Aarde – nieuwe informatie die wakker wordt voor alle bewoners van de Aarde en de Aarde zelf – en aangezien jullie als mens deel uitmaken van de Aarde als bewoners en als lichaam Aarde zijn, kunnen er dus onvoorspelbare veranderingen optreden in je lichaam, in wat jullie 'ziekte' noemen, in wat jullie 'niet volmaakt' noemen – wat misschien eigenlijk juist volmaakt is voor de nieuwe tijd.

Zeer veel nieuwe uitvindingen zullen de Aarde bereiken. Vraag je steeds af: "Is dit mijn waarheid of is dit de waarheid voor iemand anders?" De waarheid bestaat niet. Wat wel bestaat, is de waarheid die jou voedt – al is het maar tijdelijk. Schrap dus het woordje 'dé waarheid'. Schrap dus tijdelijk het woordje weten.

Inpluggen op vernieuwing

Doe je best, probeer zoveel mogelijk onwetend te zijn. Als je er de tijd voor hebt dan kan jouw hogere intelligentie of informatie vanuit het nieuwe netwerk jou zomaar bereiken. Je zult er misschien niets van snappen. Je zult niet begrijpen hoe dit kan – en dan zit je op de goede weg! Dan ben je aan het oefenen met de gegevens van het nieuwe netwerk, ingeplugd op vernieuwing, ingeplugd op andere waarheden, ingeplugd op misschien een move in jouw leven waar jouw normale zelf zich tegen zou verzetten.

Probeer dus net als kinderen onbevangen in het leven te staan – en indien mogelijk als je werk of mensen om je heen wat van je vragen, verantwoordelijk te zijn en de waarheid van dat moment te melden – de kwaliteiten die je op dat moment in de aanbieding hebt te gebruiken, maar voor jezelf meteen daarna als een vanzelfsprekendheid weer open te staan voor nieuwe waarheden, nieuwe technieken, nieuwe kwaliteiten – dan glijd je gemakkelijker door de fase van de komende maand.

Vele onvoorspelbaarheden zullen zich voordoen. Glijd mee. Probeer het niet te begrijpen. Ga niet in het weten. Besef dat het nieuw is en nog niet bekend. Besef ook dat als je een idee hebt waardoor je begrijpt hoe het zit, dat dat korte-termijn-denken is. Het nieuwe netwerk geeft informatie over honderden jaren. Jullie weten, jullie brein moet dus hand- en spandiensten, rek- en strekoefeningen doen om dit ruimere bewustzijn te kunnen hanteren. Dit kan ijlheid tot gevolg hebben. Probeer dus regelmatig te gronden, te aarden, met je wortel – hoe je het ook wil doen.

Dankbaarheid en begrip

Ben dankbaar dat je in deze tijd op Aarde vertoeft, elkaar kent, kunt lachen met elkaar en kunt mopperen met elkaar.

Probeer vooral eerlijk te zijn met elkaar, met je onzekerheden en je zekerheden, je overtuigingen en het niet meer te weten. Probeer het te delen, dan ontstaat er steeds meer begrip voor onwetenden, bestaat er steeds meer begrip voor mensen die van die rare manoeuvres uithalen – niet wetende waarom. Word mild. Word een toeschouwer – ook van jezelf.

Voel de grote liefde van Oth, Atha, Era, Allen, Ehma
Ellen


29 april 2018  |  Oth - Ellen Rauh


'Vernieuwende ideeën' komen uitgebreid aan bod in het boek:
De vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën


Support

Als deze Oth-teksten jou voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, help je ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn je zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!

Boeken

Nieuw boek!

Het oergeheugen van de Aarde
Wat kunnen we leren van de Aarde?

Ellen Rauh

BOEK - Het oergeheugen van de Aarde - Ellen RauhDit geïllustreerde boek geeft een ruim inzicht in de complexiteit van wat mensen de Aarde noemen. Niet alleen vanuit menselijk perspectief, want de Aarde is een fenomeen op zich. Het boek reflecteert op de onderlinge verbondenheid van al het leven op en in de Aarde en het belang van het herkennen en respecteren van de ritmes en cycli van de natuur. Het benadrukt het bestaan van een aangeboren oude kennis, een soort oer-weten, dat sommige individuen en dieren bezitten. Bovendien stelt het boek vraagtekens bij de mensgerichte kijk op de wereld, die de mens boven de natuurlijke wereld plaatst. Als klimaatverandering mens en economie niet zou schaden, zou de mens dan nog zo intensief met dit onderwerp bezig zijn? Kunnen we iets leren van de Aarde of is de Aarde er alleen voor ons om te overleven of te evolueren? Moet de Aarde 'gemanaged' worden door de mensen? Is er een script? Allemaal vragen waar je over kunt filosoferen, want hoeveel waarheden zijn er? Het boek moedigt je aan om open te staan voor veranderingen, te leren van alle aspecten van het leven en te erkennen dat je een tijdelijke reiziger bent op deze planeet.

boek bestellen


Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth - Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

boek bestellen


Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Ellen Rauh (teksten in Nederlands & Engels)

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth - Ellen Rauh Dit boek is een verzameling van teksten, doorgegeven in zeventien jaar tijd, ontstaan uit het contact van Ellen Rauh met wat zij het 'Kosmisch Internet' noemt. De leden van Het Oth-team stellen zich één voor één voor, elk met hun eigen specialisatie.

Voor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

boek bestellen


De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth - Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

boek bestellen

De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth - Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

boek bestellen


Ontdek je eigen invloed

Ellen Rauh

BOEK - Ontdek je eigen invloed - Oth - Ellen RauhWaar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. Als je dit inziet, heb je de keuze om ze te accepteren of te veranderen. Zo ontwikkel je tijdens je leven verschillende talen, afhankelijk van je omgeving: de verbale taal, de lichaamstaal en de energetische taal. Veel spraakverwarring ontstaat door het gebruik van de verkeerde taal. Je eigenwaarde groeit als meerdere kwaliteiten van jezelf aan bod kunnen komen; in je intermenselijke relaties, je werk of in je vrije tijd. Als je eigenwaarde jouw eigen waarheid weerspiegelt, verdwijnt de behoefte om anderen te overtuigen. Dan kan je ook accepteren dat anderen hun eigen waarheid hebben en komt er als vanzelf meer saamhorigheid. Zo kan iedereen een aanvulling en een meerwaarde zijn voor het grote geheel.

boek bestellen