Nieuwjaarsboodschap 2023  |  18 december 2022  |  Oth - Ellen Rauh

Nieuwjaarsboodschap 2023

Beste mensen, dit is een boodschap voor mensen op de planeet Aarde – mensen die de weg kwijt zijn, mensen die een houvast willen, mensen die een richting zoeken, een nieuwe richting in de chaos die ontstaan is.

Toren van Babel

De Aarde is op dit moment de Toren van Babel: er wordt in allerlei talen door elkaar gepraat. De één is te begrijpen, de ander totaal niet. Er is één grote spraakverwarring en veel chaos.

Ja, er is veel chaos. Veel instituten die zeer lang de mensheid of een deel van de mensheid gediend hebben, staan op instorten, staan op wankelen. Veel zekerheden blijken niet meer zo vanzelfsprekend.

Bovenop de chaos die dit al met zich meebracht, kwam de beruchte COVID, waar de hele wereld mee te maken had – alle landen – en dit zorgde voor een gemeenschappelijk probleem. Chaos alom. Vanzelfsprekendheden vielen weg. Overal was COVID en overal waren andere maatregelen. Waar was het globale denken? Het was een wereldprobleem, maar er was geen wereldoplossing. Iedereen zocht mogelijkheden op zijn eigen manier. Dit heeft grote verschuivingen teweeggebracht en logistieke problemen werden blootgelegd. Afhankelijkheid werd blootgelegd, afhankelijkheid van andere landen die ineens niet meer mee konden doen, aanvoer werd geblokkeerd.

Nog steeds heerst er onvoorspelbaarheid op Aarde. Ga er maar aan wennen. Chaos alom. Onvoorspelbaarheid alom. Als dingen doorgaan, mag je dankbaar zijn, maar het is niet meer vanzelfsprekend.

Rijkdom is niet zomaar meer een privilege. Soms is armoede rijker. Wat is rijkdom? Rijkdom zit hem niet in geld. Rijkdom zit hem niet in grondstoffen. Rijkdom zit hem niet in macht. Rijkdom zit hem in menselijke warmte, in kleine groepen mensen die er zijn voor elkaar.

Er bestaan geen gelijke mensen

Als je je geërgerd voelt, opgefokt voelt, gestrest voelt, niet begrepen voelt, opstandig voelt, sluit je je dan aan bij gelijkgestemden om allemaal opstandig te kunnen zijn, om allemaal je onvrede te uiten? Of trek je je terug bij mensen die gewoon vriendelijk zijn, met een glimlach goeie dag zeggen of je helpen bij het oversteken? Je zou vergeten dat die er heel veel zijn. De keuze is aan jezelf. Wat wil je? Waar zoek je aansluiting? Bij vriendelijkheid? Bij aandacht? Of bij mensen bij wie jij je gelijk kunt halen?

Kom terug bij jezelf als individu. Er is geen enkel mens op de hele Aarde die exact hetzelfde is als jij. Dat bewijst het DNA. Waarom wil je dan gelijke mensen ontmoeten? Er bestaan geen gelijke mensen. Er bestaan wel mensen met wie jij gemakkelijk kunt resoneren. En waarom moet dat dan voor altijd? Waarom niet tijdelijk? Waarom claim je mensen die aardig waren om altijd aardig te zijn?

Gun mensen de vrijheid om te resoneren met gelijkgestemden omdat ze dan kunnen filosoferen of hun gelijk kunnen halen, of om te resoneren met mensen die verdwaald zijn en die maar een beetje zwerven door het leven, of met mensen die veel gereisd hebben en daardoor veel culturen hebben leren kennen.

Waarom reis je eigenlijk?

Waarom reis je eigenlijk? Er zijn nog nooit zoveel mogelijkheden geweest. Reis je om in je eigen bubbel te zitten? Om te genieten van luxe? Om te genieten van avontuur? Om te genieten van overleven? Of reis je om andere manieren van leven te bekijken en te leren van andere manieren van leven? Wat zoek je? Datgene wat je kent? Of datgene wat je nog niet kent?

Wij zouden iedereen aanraden: ga eens op zoek naar wat je niet kent. Er is zoveel beschikbaar. Er zijn nog nooit zoveel mogelijkheden geweest voor zoveel mensen om contact te maken met iets wat je niet kent. Voed je nieuwsgierigheid. Kijk naar al die chaos die er nu heerst, al die instituten, al die prachtige programma's, die ineens niet meer kloppen omdat een andere realiteit zich aandient.

'Voor iedereen' bestaat niet

Dit is een ideale tijd voor avonturiers, voor mensen met nieuwe ideeën. De grond is klaar. De voedingsbodem is klaar. Want als alles goed gaat en alles loopt geolied, waarom zou je dan iets vernieuwen? Maar omdat er zoveel misgaat, zoveel waarheden niet meer waar blijken te zijn, is er een enorme voedingsbodem voor vernieuwing. Nieuwe kleine gemeenschappen, kleine initiatieven die ineens van de grond komen, waar behoefte aan is.

Voor één ding willen we waarschuwen: maak het niet te groot. Laat het niet weer voor iedereen zijn. 'Voor iedereen' bestaat niet. Als jij in jouw kleine gemeenschap gedijt, ga jouw wil dan niet opleggen aan andere gemeenschappen die er een totaal andere manier van leven op nahouden.

Als zij zich goed voelen bij die manier van leven, wat denk jij dan wel om dat te veranderen? Draai het eens om. Zou je willen dat ze hun manier van leven opdringen aan jou? Nee, meestal niet. Vandaar de grote chaos op de planeet Aarde. Iedereen denkt het beter te weten hoe mensen zich moeten organiseren, hoe mensen moeten leven, behalve als andere gemeenschappen hén hun wil gaan opleggen. Dat is nu de Toren van Babel. Groots denken, voor iedereen willen denken.

De sociale media, het Internet en de welvaart heeft het individualisme enorm geactiveerd. Jij bepaalt jouw leven. Kennis is er voor jou, wat je maar wil. En wat is nu het gevolg? Allemaal individuen die zelf weten hoe het moet. Als je individu wil zijn, ben dan individu en laat anderen ook individu zijn. Maar ga niemand verplichten om geen individu te zijn, maar te zijn zoals jij. Dit is de grote verwarring op dit moment.

Wat heb jij in de aanbieding en wat heb jij nodig?

Waar is de eenheid? Waar is de saamhorigheid? Leef je voor jezelf of leef je voor een ander? Je kunt niet alleen voor jezelf leven, maar je kunt ook niet alleen voor de ander leven.

Waar is de balans? Wat heb jij te geven en wat mag een ander jou geven? Sta open voor een ander die iets in de aanbieding heeft en heb zelf iets in de aanbieding voor de ander. Wat heb jij in de aanbieding en wat heb jij nodig? Voor alles heb je een ander nodig. Dat zal de nieuwe saamhorigheid zijn – je verbinden om iets te geven of om iets te krijgen en laat los van wie, dan zal de mensheid weer meer saamhorigheid ervaren in kleinere gemeenschappen, in kleinere groepen.

Overal in de hele wereld vind je mensen die je iets kunt geven of waar je iets van kunt ontvangen. Zo mooi is de wereld. Zo mooi is de Aarde waar jullie op leven. Er is zoveel mogelijk. Maak er gebruik van. Er is zeer veel variatie en als de één het niet wil, is er altijd wel een ander die het heel graag wil.

Jezelf iets gunnen en een ander iets gunnen

Verruim je horizon. Ga geven en ga ontvangen. Zeg dankjewel en alstublieft. Alleen goeiedag zeggen of een goeie dag ontvangen, de keuze is aan jullie. Dan heb je vrede in jezelf. En als je geen vrede in jezelf ervaart, zijn er altijd mensen die jou bemoedigen of mensen die jou laten als je dat zou willen. Dat is vrijheid van zijn: het jezelf gunnen en het een ander gunnen.

Wij zouden zeggen: ga daarmee aan de slag het volgende jaar – een onvoorspelbaar jaar – met zeer veel onverwachte wendingen, maar ook zeer veel vernieuwende ideeën en het ontstaan van allerlei nieuwe harmonieuze kleine gemeenschappen. Geniet van de variatie en sluit je aan – regelmatig – bij verschillende groepen, om jouw nieuwsgierigheid aan te wakkeren en van iedereen iets te leren of om hen iets te geven.

Wij wensen jullie een zeer gevarieerd 2023!

Nieuwjaarsboodschap 2023  |  18 december 2022  |  Oth - Ellen Rauh


Nieuwjaarsboodschap 2024


Support

Als deze Oth-teksten jou voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, help je ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn je zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!

Boeken

Nieuw boek!

Het oergeheugen van de Aarde
Wat kunnen we leren van de Aarde?

Ellen Rauh

BOEK - Het oergeheugen van de Aarde - Ellen RauhDit geïllustreerde boek geeft een ruim inzicht in de complexiteit van wat mensen de Aarde noemen. Niet alleen vanuit menselijk perspectief, want de Aarde is een fenomeen op zich. Het boek reflecteert op de onderlinge verbondenheid van al het leven op en in de Aarde en het belang van het herkennen en respecteren van de ritmes en cycli van de natuur. Het benadrukt het bestaan van een aangeboren oude kennis, een soort oer-weten, dat sommige individuen en dieren bezitten. Bovendien stelt het boek vraagtekens bij de mensgerichte kijk op de wereld, die de mens boven de natuurlijke wereld plaatst. Als klimaatverandering mens en economie niet zou schaden, zou de mens dan nog zo intensief met dit onderwerp bezig zijn? Kunnen we iets leren van de Aarde of is de Aarde er alleen voor ons om te overleven of te evolueren? Moet de Aarde 'gemanaged' worden door de mensen? Is er een script? Allemaal vragen waar je over kunt filosoferen, want hoeveel waarheden zijn er? Het boek moedigt je aan om open te staan voor veranderingen, te leren van alle aspecten van het leven en te erkennen dat je een tijdelijke reiziger bent op deze planeet.

boek bestellen


Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth - Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

boek bestellen


Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Ellen Rauh (teksten in Nederlands & Engels)

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth - Ellen Rauh Dit boek is een verzameling van teksten, doorgegeven in zeventien jaar tijd, ontstaan uit het contact van Ellen Rauh met wat zij het 'Kosmisch Internet' noemt. De leden van Het Oth-team stellen zich één voor één voor, elk met hun eigen specialisatie.

Voor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

boek bestellen


De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth - Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

boek bestellen

De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth - Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

boek bestellen


Ontdek je eigen invloed

Ellen Rauh

BOEK - Ontdek je eigen invloed - Oth - Ellen RauhWaar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. Als je dit inziet, heb je de keuze om ze te accepteren of te veranderen. Zo ontwikkel je tijdens je leven verschillende talen, afhankelijk van je omgeving: de verbale taal, de lichaamstaal en de energetische taal. Veel spraakverwarring ontstaat door het gebruik van de verkeerde taal. Je eigenwaarde groeit als meerdere kwaliteiten van jezelf aan bod kunnen komen; in je intermenselijke relaties, je werk of in je vrije tijd. Als je eigenwaarde jouw eigen waarheid weerspiegelt, verdwijnt de behoefte om anderen te overtuigen. Dan kan je ook accepteren dat anderen hun eigen waarheid hebben en komt er als vanzelf meer saamhorigheid. Zo kan iedereen een aanvulling en een meerwaarde zijn voor het grote geheel.

boek bestellen