Oth - Ellen Rauh

Doe datgene waar je goed in bent - voor de mensheid

De mensheid, de mensen, hebben de Aarde overspoeld en zijn enorm uitgedijd – meer en meer en meer … De economie, de globalisering, is gebaseerd op meer en meer en meer. Het is niet meer genoeg dat er zoveel mensen zijn. De economie heeft mensen nodig. 'De mensen moeten vooral: consumeren, hoe meer hoe beter, want dat is goed voor de economie'. 'De mensen moeten gebruikers worden van de economie'. En de economie gebruikt jullie, gebruikt de Aarde, gebruikt de grondstoffen van de Aarde, gebruikt de luchtlagen van de Aarde, gebruikt het Universum ten bate van de mensheid. Het is allemaal om de mensheid en de economie van de mensheid te dienen. Alle mensen die zo begaan zijn met de Aarde, zijn omdat ze gebruikers zijn van de economie, van de luxe die de economie jullie geeft, gebruikers van de Aarde. Door wat je koopt, door het water wat je gebruikt, door de elektriciteit die je gebruikt, door het digitale netwerk wat je gebruikt, door de afval die je produceert, verbruik je tenminste om de economie te dienen.

Er is meer afval van de mensen dan dat er mensen zijn. Afval in de Aarde van de mensen. Afval in het water van de mensen. Afval in de lucht van de mensen. Afval in de ruimte van de mensen. Heel veel afval van de mensen in de ruimte. Al dat afval in de ruimtelagen, boven en rond de Aarde, in het Universum, zal vroeg of laat terugkeren naar de mensen.

Al het afval wat geproduceerd wordt, wat jullie gebruiken en daardoor weer naar de Aarde terugbrengen – in hele bergen, liefst naar landen waar je er geen last van hebt, liefst naar plekken waar je het niet ziet – keert terug naar de mensen.

De mensheid zal zichzelf moeten redden

Wij hebben dus als boodschap: jullie als mens, ben mens. Jullie als mens kunnen niet – we zeggen nogmaals: niet – overleven zonder mensen. Je hebt op zijn minst een mannelijke versie en een vrouwelijke versie nodig om de mensheid 'mensheid' te laten zijn. Net zoals alle zoogdieren bevrucht moeten worden, het kwetsbare wezen als soortgenoten moeten beschermen en voeden tot het zelfstandig kan leven, is een mens zelf absoluut verantwoordelijk om de mensheid in stand te houden.

En dan kun je zeggen: "Nou, wij kunnen al kunstmatig een kind creëren". Ja, maar dat kind moet wel opgevoed worden en de codes van de Aarde leren kennen door mensen. Dus hoe je het ook draait of keert, de mensheid moet de mensheid in stand houden.

Als je dus de nieuwe tijd wil voeden, ben mens en weet dat jij een mens bent om de mensheid te voeden en in stand te houden. Zonder mensen geen mensheid. En de mensheid is verzwakt. De mensheid is gedegenereerd, is niet meer selfsupporting en is zeer kwetsbaar geworden. Besef dat wel. Iedereen hier aanwezig heeft als taak de mensheid te dienen, om mensen 'mensen' te laten zijn.

Er is verscheidenheid. Er is allerlei discussie, onenigheid, tussen geloven, tussen rassen, tussen allerlei opvattingen, maar uiteindelijk zal de mensheid zichzelf moeten redden.

Er bestaat geen zuiver ras meer. Er bestaat geen land meer met originele inwoners. Daar hebben jullie mee te dealen. En stel dat dat wel zo zou zijn, dan moet je accepteren dat ook jij niet meer naar andere landen kunt. Stel je voor dat je niet meer kunt reizen, dat je in je eigen land moet blijven en moet overleven, met de mensen van dat land. Dat is zeer beperkt. Je hebt geen toegang meer tot andere culturen, tot andere manieren van denken.

Dus al diegenen die zo graag reizen: als je reist, integreer in dat land en laat niet jouw afval door jouw manier van leven die landen vergiftigen. Neem verantwoordelijkheid voor wat jij gebruikt en wat jij achterlaat. Veel kun je niet voorkomen. Maar heel veel ook wel. En als je het niet kunt voorkomen, besef dan welk groot gebruiker jij bent en heb het dan niet luidkeels over het feit dat jij van de Aarde houdt, door het te bevuilen. Jullie bevuilen je eigen nest. Houd daar mee op.

Creëer in jouw kleine omgeving zo min mogelijk vervuiling. Alles wat je doet, brengt vervuiling teweeg. Beheer je eigen energie – persoonlijke energie. Laat niet altijd een ander dat moeten doen.

Jullie kunnen niet zonder elkaar

Observeer jezelf. "Ik kan risico's nemen, want als het misgaat, zorgt een ander wel voor mij". Kijk eens hoe afhankelijk jij bent van de zorg van anderen. En dan kun je mopperen dat die ander jou afhankelijk maakt. Maar kun jij zonder die ander? Of kun je dankbaar zijn, gewoon dankbaar: "dankjewel, dat jij dit voor mij doet". Omwille van werk of omwille van specialiteiten, jullie kunnen niet zonder elkaar. Of het nu een boer is, of een industrieel, of een dokter, iedereen is afhankelijk van elkaar om te overleven.

Durf dus jouw unieke zelf te zijn. Laat los van welk land je komt, laat los van welke cultuur je komt, laat los wie er zogenaamd zou moeten zijn. Ben je unieke zelf, ten dienste van de mensheid. En als je voorkeur uitgaat naar dieren, naar planten, whatever wat de Aarde te bieden heeft, doe het – voor de mensheid. Want de mensheid kan niet overleven zonder dieren. De mensheid kan niet overleven zonder planten. Dus eigenlijk is het weer eigenbelang. Besef dat het eigenbelang is en doe datgene waar je goed in bent – voor de mensheid.

Bevrijd je van utopieën die de mensheid niet dienen. Maar word uniek in datgene wat jij kunt, wat jij te bieden hebt – whatever wat het is – en besef dat je daarmee de mensheid dient. Word je bewust van je invloed, die groter is dan je denkt.

Glimlachen is een taal

Upgrade – upgrade, upgrade! – je glimlach. Hij kost niets en brengt zoveel teweeg. En geen grimas, geen act. Je kunt maar glimlachen als het van jouw wezen komt. Kijk naar de grote vreugde die ouders ervaren als hun kind voor het eerst glimlacht. Een glimlach van herkenning. Eerlijk. Een kind zal niet glimlachen naar iemand die voor dat kind niet prettig voelt. Een kind maakt geen onderscheid tussen bekenden of onbekenden. Een kind voelt. Een kind resoneert. En een glimlach is in eerste instantie niet af te dwingen. Later zal het leren dat het een glimlach kan gebruiken om indruk te maken of om de zin door te drijven. Dat is een andere glimlach.

Dus waar je ook vertoeft, op een markt, in een winkel, op je werk, in het openbaar vervoer: probeer de glimlach van een baby weer te gebuiken. Probeer weer gewoon vriendelijk te glimlachen naar onbekenden, omdat je voelt dat dat kan en omdat jij er zin in hebt. Het is een taal. Het is een rijkdom en er is een groot tekort aan glimlachen.

Wij wensen jullie in 2019 heel veel glimlachen, want je kunt alleen maar glimlachen als jij je goed voelt en als jij even niet bezig bent met je eigen problemen, met je eigen sociale netwerk, maar even vanuit rust resoneren met je omgeving en glimlachen als je er spontaan zin in hebt; dan kan de glimlach een eigen leven gaan leiden en menselijk contact – intermenselijk contact – activeren.

Ga ervoor, want iedere keer als jij met jouw glimlach een hele subtiele liefdesenergie, acceptatie-energie begrip-energie, verspreidt, komt het terug naar jou.

Wij wensen jullie een geweldig glimlachend 2019.


Nieuwjaarsboodschap 2019  |  16 december 2018  |  Oth - Ellen Rauh


Support

Als deze Oth-teksten jou voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, help je ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn je zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!

Boeken

Nieuw boek!

Het oergeheugen van de Aarde
Wat kunnen we leren van de Aarde?

Ellen Rauh

BOEK - Het oergeheugen van de Aarde - Ellen RauhDit geïllustreerde boek geeft een ruim inzicht in de complexiteit van wat mensen de Aarde noemen. Niet alleen vanuit menselijk perspectief, want de Aarde is een fenomeen op zich. Het boek reflecteert op de onderlinge verbondenheid van al het leven op en in de Aarde en het belang van het herkennen en respecteren van de ritmes en cycli van de natuur. Het benadrukt het bestaan van een aangeboren oude kennis, een soort oer-weten, dat sommige individuen en dieren bezitten. Bovendien stelt het boek vraagtekens bij de mensgerichte kijk op de wereld, die de mens boven de natuurlijke wereld plaatst. Als klimaatverandering mens en economie niet zou schaden, zou de mens dan nog zo intensief met dit onderwerp bezig zijn? Kunnen we iets leren van de Aarde of is de Aarde er alleen voor ons om te overleven of te evolueren? Moet de Aarde 'gemanaged' worden door de mensen? Is er een script? Allemaal vragen waar je over kunt filosoferen, want hoeveel waarheden zijn er? Het boek moedigt je aan om open te staan voor veranderingen, te leren van alle aspecten van het leven en te erkennen dat je een tijdelijke reiziger bent op deze planeet.

boek bestellen


Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth - Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

boek bestellen


Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Ellen Rauh (teksten in Nederlands & Engels)

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth - Ellen Rauh Dit boek is een verzameling van teksten, doorgegeven in zeventien jaar tijd, ontstaan uit het contact van Ellen Rauh met wat zij het 'Kosmisch Internet' noemt. De leden van Het Oth-team stellen zich één voor één voor, elk met hun eigen specialisatie.

Voor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

boek bestellen


De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth - Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

boek bestellen

De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth - Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

boek bestellen


Ontdek je eigen invloed

Ellen Rauh

BOEK - Ontdek je eigen invloed - Oth - Ellen RauhWaar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. Als je dit inziet, heb je de keuze om ze te accepteren of te veranderen. Zo ontwikkel je tijdens je leven verschillende talen, afhankelijk van je omgeving: de verbale taal, de lichaamstaal en de energetische taal. Veel spraakverwarring ontstaat door het gebruik van de verkeerde taal. Je eigenwaarde groeit als meerdere kwaliteiten van jezelf aan bod kunnen komen; in je intermenselijke relaties, je werk of in je vrije tijd. Als je eigenwaarde jouw eigen waarheid weerspiegelt, verdwijnt de behoefte om anderen te overtuigen. Dan kan je ook accepteren dat anderen hun eigen waarheid hebben en komt er als vanzelf meer saamhorigheid. Zo kan iedereen een aanvulling en een meerwaarde zijn voor het grote geheel.

boek bestellen