Voorrechten, plichten en rechten  |  15 juli 2018  |  Oth - Ellen Rauh

Het gaat zeer goed met de Aarde

De Aarde gaat voor zichzelf

Lieve mensen, wij hebben gehoord dat er een vraag was aangaande hoe het met de Aarde is. We hebben een grote verrassing voor jullie: het gaat zeeeeer goed met de Aarde. Of de mensen daar blij mee zijn, dat is een ander verhaal. Maar met de Aarde gaat het zeer goed. Stel je eens voor dat dat jullie zorg niet is. De Aarde is krachtig. De Aarde zit in een transitie en houdt helaas geen rekening met mensen, met dieren, met planten, met landsgrenzen, met geloven en ook niet met het feit of jullie persoonlijk van de Aarde houden. De Aarde gaat voor zichzelf – in transitie – omdat het in de tijdlijn nu eenmaal zo is.

Dus als je houdt van de Aarde: ben dankbaar als het zeer goed gaat met de Aarde. Zorg voor jezelf omdat je een deel van de Aarde bent en omdat de Aarde jou gedoogt, zoals we al zeiden: << De grootste macht op Aarde is de Aarde >>
De Aarde kan moeiteloos verder zonder jullie. Maar de Aarde gedoogt jullie. Dus we zouden zeggen: ben dankbaar dat je gedoogd wordt. Ben dankbaar dat je je verblijf op Aarde als prettig ervaart. Het is geen recht. Het is geen plicht. Het is een voorrecht.

Voorrechten, plichten en rechten

Wij willen het nog hebben over recht. Wat is een recht en wat is een plicht en wat is een voorrecht?

Maak eens een huishoudboekje voor jezelf wat je rechten zijn, welke rechten jij je toe-eigent, wat je plichten zijn, welke plichten jij je toe-eigent of oplegt en wat je voorrechten zijn.

Als je ergens voor wil gaan, ga dan niet voor een doel wat eigenlijk een voorrecht is. We geven een voorbeeld. Als jij ergens vertoeft waar je vrijheid van meningsuiting ervaart, is dat een voorrecht en geen recht. Anderen voor jou hebben gezorgd dat dit een recht werd en jij het als erfenis, als een voorrecht mag ervaren. Op het moment dat je een voorrecht je toe-eigent als zijnde een recht zonder daar plichten aan te verbinden, ontkracht dat het voorrecht.

Als je zo naar de structuren kijkt, hebben vele mensen zich rechten toege-eigent die eigenlijk een voorrecht zijn, een privilege zijn.

Onderzoek jezelf. Wat zijn jouw voorrechten? Ben dankbaar voor je voorrechten. Eer diegenen die voor dit recht gevochten hebben, gestreden hebben, zodat jij kunt genieten van dit voorrecht.

Vereenzelvig je er niet mee, want eigenlijk als je eerlijk bent, heb je er zelf heel weinig voor gedaan. Je bent toevallig op de juiste plek geboren, in de juiste familie beland. Dus dat is een voorrecht en geen recht.

Recht van zijn, geboorterecht

Velen hebben het over geboorterecht, maar wie heeft het over een geboorteplicht? Er zijn ook geloven die het als een plicht zien als je het over geboorterecht hebt. Dan moet je het ook over het recht van sterven hebben.

 • Is sterven een recht of een plicht?
 • Is lijden een recht of een plicht?
 • Is rijkdom een recht of een plicht?
 • Is vrijheid van zijn een recht of een plicht?
 • Is alles wat je doet een recht of een plicht?
  Of een voorrecht?

Een voorrecht kan uiteindelijk leiden tot een plicht en dan weer overgaan in een recht, in de juiste verhoudingen.

Er is op dit moment zeer veel disbalans door allerlei mensen die zich rechten toe-eigenen en niet beseffen dat het een voorrecht is. Elk voorrecht geeft verplichtingen om het voorrecht in stand te houden.

Welk recht hebben jullie? Welke voorrechten hebben jullie? En welke plichten zijn daaraan verbonden? Dit is stof om over na te denken.

Wij wensen jullie zeer veel onderscheidingsvermogen, zeer veel trots en zeer veel voldoening van datgene wat je doet, omdat je het met heel je wezen doet.
Wij wensen jullie zeer veel dankbaarheid om te ervaren en te accepteren hoeveel rechten je zelf verworven hebt en hoeveel voorrechten je gekregen hebt.

Voel de grote liefde en support van Oth, de Zijnen, Allen en Ik.

Voorrechten, plichten en rechten  |  15 juli 2018  |  Oth - Ellen RauhNieuwjaarsboodschap 2018  |  17 december 2017  |  Oth - Ellen Rauh

De grootste macht op Aarde is de Aarde

Het mensenras staat er niet meer bij stil dat het gedoogd wordt door de macht Aarde

De grootste macht op Aarde is de Aarde. De Aarde heeft macht over alles wat Aarde is en wat met Aarde te maken heeft en de Aarde als individuele planeet is afhankelijk van de nog grotere macht van het Universum – maar op Aarde is de grootste macht de Aarde.

 • De Aarde houdt geen rekening met landsgrenzen bedacht door mensen.
 • De Aarde houdt geen rekening met welk geloof dan ook.
 • De Aarde houdt geen rekening met rijkdom, met welvaart, met armoede.

Besef dat het mensenras ‘gedoogd’ wordt door de Aarde. Alles wat op Aarde vertoeft en leeft, bestaat omdat de Aarde gedoogt. Besef dat jij als individu gedoogd wordt om tijdelijk op Aarde te vertoeven. Besef dat de macht van de Aarde zoveel groter is dan de macht van het mensenras. Het mensenras is arrogant geworden. Het mensenras staat er niet meer bij stil dat het gedoogd wordt door de macht Aarde.

Vele mensen zijn op het einde van het jaar bezig met ‘vrede op Aarde’, ‘licht en liefde op Aarde’. De Aarde houdt daar geen rekening mee. De Aarde gedoogt. Vele mensen zullen weer bezig zijn bij de jaarwisseling met wensen, dingen die ze anders willen doen, dingen die ze goed willen doen, allerlei voornemens die helaas vaak tijdelijk zijn.

 • Heeft het nut om voornemens te hebben?
 • Heeft het nut om je best te doen?
 • Heeft het nut om succes te hebben?
 • Het enige nut wat belangrijk is, is dat je beseft dat jij als individu gedoogd wordt op Aarde.

De welvaart zal veranderen door de machten van de Aarde

 • Wat is je streven?
 • Wat is voor jou succes?

De welvaart zal veranderen door de machten van de Aarde. Het fundament van wat de mensheid ‘welvaart’ noemt, is helaas aan het scheuren. Vele zekerheden zullen schijnzekerheden blijken te zijn. Alle succesverhalen zijn gebaseerd op ‘veel’ of ‘meer’. Een bedrijf dat winst maakt, wordt een succesvol bedrijf genoemd. Het jaar daarna moet een bedrijf weer meer winst maken, anders heeft het ‘gefaald’. Waarom steeds meer? Waarom steeds verder?

Ben eens bezig met het kleine. Vraag je eens af ’s avonds als de dag voor jou voorbij is:

 • Wat heeft deze dag mij opgeleverd?
 • Ik ben gedoogd op Aarde.
 • Waar heb ik voldoening van?
 • Heeft mijn dag zin gehad?
 • Was mijn dag zinvol?
 • Wat maakt jouw dag zinvol?
 • Wat maakt jou als individu zinvol?
 • Waar ligt voor jou de prioriteit?

In hoeverre ben je in staat om te gedogen?

Waarom wil een mens zo graag succes hebben, als succes afhankelijk is van wat de Westerse beschaving succes noemt? Velen zijn verslaafd aan succes. Je moet voldoen aan bepaalde normen en waarden om succesvol te zijn.

 • Waarom wil je succesvol zijn?
 • Ben jij succesvol voor de Aarde?
 • Ben jij waardevol voor de Aarde?
 • En waarom denk jij dat jij waardevol bent voor de Aarde?
 • Gedoog jij de Aarde?
 • Gedoog jij alles wat met Aarde te maken heeft?
 • In hoeverre ben je in staat om te gedogen?
 • Of wil jij – ten koste van alles – succes hebben volgens de normen en waarden van de Westerse beschaving?

Elk kind, elk jong nieuw leven dat geboren is of geboren wordt, is nog onbevangen. Er bestaat nog geen agressiviteit. Er bestaat geen concurrentie. Dat hebben mensen bedacht. Allemaal met als reden om succesvol te zijn.

Probeer het woordje succesvol zijn nu eens te schrappen. Probeer eens gedogenheid te ‘zijn’, voor alles wat er is.

Ben dankbaar dat jullie gedoogd worden om op Aarde te vertoeven

De mensheid vernietigt zichzelf. De mensheid vernietigt wat ze ooit opgebouwd heeft – al decennia lang, al eeuwenlang.

De natuur doet hetzelfde. De grootste macht, de grootste vernielende kracht die op Aarde bestaat, is de kracht van de Aarde – en de Aarde laat zich gelden. De wetten van de Aarde zullen meer en meer gerespecteerd moeten worden. Jullie als mensen zullen zich helaas moeten gaan voegen naar de wetten, de plichten en de rechten die de Aarde jullie verleent – omdat jullie gedoogd worden.

Het enige wat jullie te doen staat, is dankbaar te zijn dat jullie gedoogd worden om op Aarde te vertoeven, om te doen wat je wil doen, wat je mag doen, omdat de Aarde het toelaat.

Voel je als een vluchteling die een verblijfsvergunning gekregen heeft van de planeet Aarde

Als je succesvol bent – op wat voor manier dan ook – weet dat het niet is omwille van jezelf. Maar enkel en alleen omdat jij de mogelijkheden aangeboden krijgt om succesvol te zijn. Verbind succes dus niet aan jouw persoonlijkheid. De mogelijkheid wordt jou gegund door de Aarde.

Als de Aarde jou niet meer gedoogt – omwille van wat voor reden dan ook – ben je al je bezittingen kwijt, ben je je succes kwijt en ben je voor je het weet je verblijf op Aarde kwijt. Je verblijfsvergunning wordt bij wijze van spreken ingetrokken. Het is voor de Aarde zeer simpel.

De Aarde is één grote magnetische bol. Eén klein stofje tussen de magnetische verbinding van jouw Aardse leven wat jou op Aarde houdt, kan de verbinding verbreken. Je lichaam blijft achter en jij gaat terug naar het Universum, waar je langer kunt vertoeven. En als de Aarde je gedoogt, mag je weer terugkomen en krijg je opnieuw een verblijfsvergunning bij wijze van spreken.

Voel je dus als een vluchteling die een verblijfsvergunning gekregen heeft van de planeet Aarde. Jij ‘mag’ op Aarde vertoeven. Met wat voor reden? Dat weet de Aarde en dat weet het Universum. Maar tijdelijk ben je nuttig – hoe nutteloos je je ook kunt voelen. Dus maak jezelf kleiner. Voel jezelf een tijdelijke – vooral een tijdelijke – bewoner van de Aarde, iemand die tijdelijk op Aarde mag vertoeven om iets te verwezenlijken. Elk van jullie heeft een functie – tijdelijk of langdurig – maar iedereen laat afdrukken na op de planeet. Welke dat zijn, is voor iedereen verschillend.

Word dus minder arrogant. Voel je gedoogd en heb respect voor de regels en de wetten van de Aarde. Want ze zullen steeds duidelijker zichtbaar worden. De Aarde is de baas en jullie zijn afhankelijk van de machten van de Aarde.

Onverwachte verschuivingen in wat mensen welvaart noemen

2018 zal een jaar zijn met vele onverwachte verschuivingen: verschuivingen qua macht, verschuivingen – grote verschuivingen – in wat mensen welvaart noemen. Als welvaart gekoppeld wordt aan meer en meer en meer, zal vaak blijken dat het op drijfzand gebaseerd is. Steeds meer mensen worden moe, moedeloos van het meer, meer, meer – van de gedragscodes van de welvaart die afhankelijk is van de Westerse beschaving, van de mondiale gebruiksaanwijzing wat ‘succesvol’ is.

Veel jeugd, veel mensen die in welvaart leven, zijn helaas vaak ziek. Alle stress-gerelateerde disbalansen in menselijke levens en lichamen zijn meestal gekoppeld aan welvaart. Mensen die met overleven bezig zijn, mensen die volgens de Westerse maatschappij in armoede leven, hebben minder te leiden onder stress-gerelateerde ziektes of allerlei trauma’s. Zij zijn aan het overleven.

De 'welvaartmensen' zijn kwetsbaar en ziek geworden, terwijl ze alle redenen hebben om welvarend te zijn. Sta er dus bij stil dat het fundament van wat jullie welvaart noemen, wat de Westerse beschaving welvaart noemt, aan het wankelen is. Merk op dat er vele mensen afhaken die niet meer willen gaan voor de normen en waarden en de doelen die de Westerse beschaving als welvaart gerelateerde doelen omschrijft. Zij haken af. Veel kinderen haken af. Veel intelligente mensen haken af en veel volgens de Westerse beschaving zogenaamde domme mensen haken af. De drive is verdwenen. De passie om de welvaart in stand te houden, is verdwenen. Dus zal het fundament waar de welvaart op rust, gaan wankelen. Er is steeds minder animo voor. Steeds meer mensen zijn niet meer bereid om hun welzijn op te offeren voor welvaart.

Dus lieve mensen: ga voor welzijn. Ga voor het gedogen van jezelf. Ga voor het gedogen van anderen. Ga voor verscheidenheid. Vraag je af in hoeverre jij in staat bent om te gedogen. Op het moment dat jij kunt gedogen, zullen zeer veel stress-gerelateerde klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Stress is vaak het gevolg van welvaart – wat de Westerse beschaving welvaart noemt.

Verdiep je in oude beschavingen. Leer van oude beschavingen, die langzaam maar zeker welvaart tot stand brachten en uiteindelijk door eigenbelang weer afbrokkelden omdat de drive en het fundament van de bevolking om voor die welvaart te gaan, verdween. De mensen haakten af en deden niet meer mee om een bepaalde cultuur in stand te houden.

Probeer te zijn als de Aarde: gedoog

Kijk om je heen hoeveel mensen geen doelen meer hebben, hoeveel mensen er niet meer bereid zijn om ten koste van alles het plaatje in stand te houden. Steeds meer mensen willen weer zichzelf zijn – whatever dat moge zijn. Ze worden vrijwillig dakloos. Ze worden vrijwillig stateloos. Zeer veel mensen op dit moment hebben geen nationaliteit meer, voelen zich niet meer verbonden met één land of ‘mogen’ zich niet meer verbonden voelen met één land. Zij moeten hun afkomst afzweren en een nieuwe identiteit aannemen. Dat wordt dan ‘integreren’ genoemd.

Wij zouden zeggen: integreer als origineel individu en maak van je tijd op Aarde – zo lang jouw verblijfsvergunning geldt – een aangename tijd.

Probeer contact te hebben met alles wat op Aarde verblijft en dan zul je merken, dat er meer mensen zijn waar jij echt een warm contact mee kunt hebben dan mensen waar je totaal niets mee hebt. Het merendeel van al diegenen die een verblijfsvergunning hebben op Aarde, valt eigenlijk wel mee. Het zijn eigenlijk best aardige mensen. Je kunt van iedereen iets leren. En we zouden zeggen: er is keuze genoeg. Er zijn er zovelen. Het is toch bijna onmogelijk dat er tussen die miljarden mensen geen groep mensen is waar jij je goed bij zou kunnen voelen. En al de rest: doe als de Aarde. Probeer te zijn als de Aarde. Gedoog ze, net als de Aarde jullie en alles wat op Aarde vertoeft, gedoogt.

Voel de grote liefde van Oth, Atha, Era, Allen en Ehma.


Nieuwjaarsboodschap 2018  |  17 december 2017  |  Oth - Ellen Rauh


Support

Als deze Oth-teksten jou voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, help je ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn je zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!

Boeken

Nieuw boek!

Het oergeheugen van de Aarde
Wat kunnen we leren van de Aarde?

Ellen Rauh

BOEK - Het oergeheugen van de Aarde - Ellen RauhDit geïllustreerde boek geeft een ruim inzicht in de complexiteit van wat mensen de Aarde noemen. Niet alleen vanuit menselijk perspectief, want de Aarde is een fenomeen op zich. Het boek reflecteert op de onderlinge verbondenheid van al het leven op en in de Aarde en het belang van het herkennen en respecteren van de ritmes en cycli van de natuur. Het benadrukt het bestaan van een aangeboren oude kennis, een soort oer-weten, dat sommige individuen en dieren bezitten. Bovendien stelt het boek vraagtekens bij de mensgerichte kijk op de wereld, die de mens boven de natuurlijke wereld plaatst. Als klimaatverandering mens en economie niet zou schaden, zou de mens dan nog zo intensief met dit onderwerp bezig zijn? Kunnen we iets leren van de Aarde of is de Aarde er alleen voor ons om te overleven of te evolueren? Moet de Aarde 'gemanaged' worden door de mensen? Is er een script? Allemaal vragen waar je over kunt filosoferen, want hoeveel waarheden zijn er? Het boek moedigt je aan om open te staan voor veranderingen, te leren van alle aspecten van het leven en te erkennen dat je een tijdelijke reiziger bent op deze planeet.

boek bestellen


Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth - Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

boek bestellen


Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Ellen Rauh (teksten in Nederlands & Engels)

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth - Ellen Rauh Dit boek is een verzameling van teksten, doorgegeven in zeventien jaar tijd, ontstaan uit het contact van Ellen Rauh met wat zij het 'Kosmisch Internet' noemt. De leden van Het Oth-team stellen zich één voor één voor, elk met hun eigen specialisatie.

Voor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

boek bestellen


De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth - Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

boek bestellen

De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth - Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

boek bestellen


Ontdek je eigen invloed

Ellen Rauh

BOEK - Ontdek je eigen invloed - Oth - Ellen RauhWaar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. Als je dit inziet, heb je de keuze om ze te accepteren of te veranderen. Zo ontwikkel je tijdens je leven verschillende talen, afhankelijk van je omgeving: de verbale taal, de lichaamstaal en de energetische taal. Veel spraakverwarring ontstaat door het gebruik van de verkeerde taal. Je eigenwaarde groeit als meerdere kwaliteiten van jezelf aan bod kunnen komen; in je intermenselijke relaties, je werk of in je vrije tijd. Als je eigenwaarde jouw eigen waarheid weerspiegelt, verdwijnt de behoefte om anderen te overtuigen. Dan kan je ook accepteren dat anderen hun eigen waarheid hebben en komt er als vanzelf meer saamhorigheid. Zo kan iedereen een aanvulling en een meerwaarde zijn voor het grote geheel.

boek bestellen