Evacuatiegolf - corona - krachtplaatsen gaan ook in isolatie  |  22 maart 2020  |  Oth - Ellen Rauh

Evacuatiegolf

Het virus is neutraal en de karavaan is beschikbaar
voor iedereen die in deze tijdspanne de Aarde verlaat

Vanuit het Universum bezien ontstaat er zichtbaar een enorme evacuatiegolf van mensen die de Aarde verlaten, een enorme karavaan van wezens die afstand nemen van de planeet Aarde.

Mensen zijn altijd onder de indruk als het om grote getallen gaat: grote massa-betogingen, mensen die bij elkaar aansluiten, omwille van een hype, omwille van het klimaat, dit is een reflectie vanuit het Universum. Zeer veel mensen kunnen zich nu aansluiten bij deze karavaan om de Aarde te verlaten – ongeacht geloof of ras – ongeacht de reden of de oorzaak waardoor je de Aarde verlaat, iedereen kan zich aansluiten. Eén zekerheid heeft de mens op Aarde en dat is dat hij of zij vroeg of laat de Aarde zal verlaten. Je kunt naar Mars gaan, maar dan nog zal jouw leven als mens ooit eindigen.

Al deze mensen die nu de Aarde verlaten, markeren een tijdlijn op Aarde. Het zal een tijdlijn zijn die nog zeer lang in het bewustzijn van de mensen verankerd zal zijn. Alleen zal voor deze mensen geen monument opgericht kunnen worden met namen zoals vaak bij rampen gebeurt. Veel mensen zullen zich anoniem aansluiten bij de massa om de Aarde te verlaten. Laat los waarom. Laat los waarom een dierbare zich aansluit bij deze karavaan. Ondersteun hen met een afscheid, een dierbaar afscheid, een dierbaar goodbye en weet dat er een karavaan is waar zij zich bij aan kunnen sluiten. Ze hoeven de reis niet alleen te maken. Overal is hulp. Overal staan wegwijzers en het zal moeiteloos gecoördineerd worden, ben daarvan overtuigd. Dus wij zouden zeggen: voel enorm veel dankbaarheid voor al deze mensen die door hun grote aantal een tijdlijn markeren. Allemaal horen zij bij deze periode.

Het woordje ‘corona’ is niet op iedereen van toepassing. Maar wat maakt het uit of je nu met het label ‘corona’ de Aarde verlaat of omdat er niet op tijd hulp was of omdat zeer veel humanitaire hulp nu even niet beschikbaar is? Veel mensen zijn slachtoffer van dit gebeuren – niet alleen omdat ze het label ‘corona’ hebben. Het virus is neutraal en de karavaan is beschikbaar voor iedereen die in deze tijdspanne de Aarde verlaat.

Voel een commitment, een ondersteuning, voor al die mensen die nu – om wat voor reden dan ook, op wat voor manier dan ook – de Aarde verlaten. Zo kan er op Aarde een ontgifting plaatsvinden van haat, wrok en vele oordelen en vooroordelen.

Krachtplaatsen gaan ook in isolatie

Zoals velen van jullie weten en zoals wij vaak gemeld hebben, is er al lange tijd een herverdeling gaande van magnetische velden in en rond de Aarde. Altijd zullen er minimaal vijf hotspots – krachtplaatsen – zijn waar je moeitelozer contact kunt maken met Universele energie. Altijd zullen er minimaal zeven hotspots – krachtplaatsen – zijn waar je gemakkelijker contact kunt maken met Aarde-energie, met het bewustzijn van de Aarde. Deze krachtplaatsen worden nu allemaal gezuiverd en opgeladen. Laat dus los wat een krachtplaats was, laat los waarom. Weet dat de planeet Aarde zich ook aan het resetten is. Nieuwe of blijvende krachtplaatsen gaan ook in isolatie en kunnen zo tot rust komen en zich resetten, kunnen zonder aanwezigheid of gedachtenkracht van mensen gaan slapen of ontwaken.

Nieuwe realiteit

Weet dat dit een groots gebeuren is wat belangrijk is voor de nieuwe tijdfase waar de Aarde in zal gaan vertoeven. Het is een groots gebeuren op allerlei fronten, niet alleen voor mensen die de Aarde nu verlaten. Daarom is het onmogelijk om als mens een inschatting te maken van de gevolgen. De gevolgen zullen in de loop van de tijd voor diegenen die het mogen en willen zien vanzelf duidelijk worden.

Iedereen die op Aarde achterblijft, zal op zijn of haar manier bijdragen om de nieuwe werkelijkheid zichtbaar te maken, door een bepaalde stroming te steunen of zich tegen een bepaalde stroming af te zetten. Er komt een nieuwe begrenzing van saamhorigheid, een nieuwe begrenzing van gelijkgestemden – niet meer alleen omwille van ras, niet meer alleen omwille van geloof, niet meer alleen omwille van een nu bestaande dictatuur. De hiërarchie wordt door elkaar geschud en er ontstaan als vanzelf nieuwe machtsverhoudingen en een nieuwe intermenselijke samenwerking, een nieuwe globalisering en een nieuwe begrenzing.

Wij wensen iedereen die op Aarde achterblijft de rust en de kalmte om zijn of haar nieuwe plek te vinden in de nieuwe realiteit. En wij wensen iedereen die nu een dierbare moet loslaten, rust en troost.

Voel de grote liefde en support van ons allemaal


Evacuatiegolf - corona - krachtplaatsen gaan ook in isolatie  |  22 maart 2020  |  Oth - Ellen Rauh


Support

Als deze Oth-channelings jou voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, help je ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn je zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!

Boeken

Nieuw boek!

Het oergeheugen van de Aarde
Wat kunnen we leren van de Aarde?

Ellen Rauh

BOEK - Het oergeheugen van de Aarde - Ellen RauhDit geïllustreerde boek geeft een ruim inzicht in de complexiteit van wat mensen de Aarde noemen. Niet alleen vanuit menselijk perspectief, want de Aarde is een fenomeen op zich. Het boek reflecteert op de onderlinge verbondenheid van al het leven op en in de Aarde en het belang van het herkennen en respecteren van de ritmes en cycli van de natuur. Het benadrukt het bestaan van een aangeboren oude kennis, een soort oer-weten, dat sommige individuen en dieren bezitten. Bovendien stelt het boek vraagtekens bij de mensgerichte kijk op de wereld, die de mens boven de natuurlijke wereld plaatst. Als klimaatverandering mens en economie niet zou schaden, zou de mens dan nog zo intensief met dit onderwerp bezig zijn? Kunnen we iets leren van de Aarde of is de Aarde er alleen voor ons om te overleven of te evolueren? Moet de Aarde 'gemanaged' worden door de mensen? Is er een script? Allemaal vragen waar je over kunt filosoferen, want hoeveel waarheden zijn er? Het boek moedigt je aan om open te staan voor veranderingen, te leren van alle aspecten van het leven en te erkennen dat je een tijdelijke reiziger bent op deze planeet.

boek bestellen


Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth - Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

boek bestellen


Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Ellen Rauh (teksten in Nederlands & Engels)

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth - Ellen Rauh Dit boek is een verzameling van teksten, doorgegeven in zeventien jaar tijd, ontstaan uit het contact van Ellen Rauh met wat zij het 'Kosmisch Internet' noemt. De leden van Het Oth-team stellen zich één voor één voor, elk met hun eigen specialisatie.

Voor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

boek bestellen


De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth - Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

boek bestellen

De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth - Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

boek bestellen


Ontdek je eigen invloed

Ellen Rauh

BOEK - Ontdek je eigen invloed - Oth - Ellen RauhWaar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. Als je dit inziet, heb je de keuze om ze te accepteren of te veranderen. Zo ontwikkel je tijdens je leven verschillende talen, afhankelijk van je omgeving: de verbale taal, de lichaamstaal en de energetische taal. Veel spraakverwarring ontstaat door het gebruik van de verkeerde taal. Je eigenwaarde groeit als meerdere kwaliteiten van jezelf aan bod kunnen komen; in je intermenselijke relaties, je werk of in je vrije tijd. Als je eigenwaarde jouw eigen waarheid weerspiegelt, verdwijnt de behoefte om anderen te overtuigen. Dan kan je ook accepteren dat anderen hun eigen waarheid hebben en komt er als vanzelf meer saamhorigheid. Zo kan iedereen een aanvulling en een meerwaarde zijn voor het grote geheel.

boek bestellen