Pinksteren

Met je hart kun je voelen lagere emoties en hogere emoties, je lagere gevoelsleven en je hogere gevoelsleven. Met je geest kun je begrijpen en tot weten komen. Gevoel kan rust geven. Liefde vanuit je hart kan ruimte geven en een gevoel van vrede en gelukkig zijn.

Maar als je geest helder is en in contact met je hogere weten dan bereik je een andere rust, een rust vanuit een begrijpen van een hogere regie, een liefdevolle regie die jullie leidt en begeleidt.

Als we kijken naar de ware betekenis van Pinksteren, dan zullen we zien dat met Hemelvaart het tweede afscheid kwam. Eerst de dood en dan de verijzenis met de mededeling dat je niemand maar dan ook niemand echt kunt verliezen door de dood. De mensen hadden de ware gedaante van een lichaam nog nodig om dit te geloven. Maar de boodschap was: Liefde zal altijd overwinnen en iets wat uit liefde ontstaan is, kun je nooit of te nimmer verliezen. Maar toen kwam de Hemelvaart. Dat was de tweede uitdaging. Het lichaam verdween voor goed.

Niets gaat verloren

Met pinksteren kwam de tweede boodschap. Wat je met een lichaam verliest, ben je niet kwijt. Want jouw geest blijft in verbinding met iedereen waar jij ooit van gehouden hebt.

En weet lieve mensen dat er vele mensen zijn in jullie aardse leven, waarvan je zelfs vergeten bent dat je er ooit intens van gehouden hebt. Maar iedereen waar je ooit van gehouden hebt, al was het maar een fractie, door oogcontact of door een klein contact, dat contact blijft in de geest. En als jullie zouden kunnen zien wat je zo in een aards leven verzamelt aan liefdeslijnen, je zou verbaasd zijn als je in ogenschouw zou kunnen nemen, wat elk van jullie gezaaid heeft en daardoor behouden heeft. Het zaad blijft bestaan, alleen weet je nooit wanneer het weer gaat ontkiemen. Maar geen één zaadje gaat verloren.

Kijk naar de natuur: één plant en één bloem vermenigvuldigen zich met honderden zaden. Soms komen er maar een paar uit, maar dat wilt niet zeggen dat die andere zaden verloren zijn. Als je kijkt naar de natuur zal de natuur soms - in jullie ogen - dood zijn of verdord zijn of totaal uitgedroogd of vernietigd door allerlei chemische spullen of bestralingen. Maar weet lieve mensen dat de natuur altijd en eeuwig zich weer herstelt. Alleen kan het langer duren dan één mensenleven en daardoor zullen jullie het resultaat niet zien. Maar niets gaat verloren.

Om terug te komen op het feest van Pinksteren waardoor de herstelde relaties geestelijk voor een soort verlichting zorgden. Ineens kwam het besef dat het contact bleef en eigenlijk ruimer en intenser was, want het ging om een lichaam heen. Daarvoor was het contact alleen mogelijk als er ook lichamelijk contact was. Deze bariërre verdween en waar de apostelen ook waren of naartoe gingen, het contact namen ze mee en terwijl ze in het begin zich moesten verzamelen rond de figuur van Christus, konden ze zich daarna verspreiden en toch het contact houden.

Dus besef: als het contact en de helderheid met de geest hersteld is, dat er een turbo-verspreiding komt. Elk op zijn manier gaat verspeiden en blijft toch een groep. Zo zou je het ook het feest van de verzoening kunnen noemen.

Lieve mensen, in deze tijden waar zoveel haat en chaos naar boven komt, is het zeer belangrijk om je geestelijke verbinding te houden. Dit zal jullie beletten om te oordelen met jullie menselijke vermogens. De zuivere geest oordeelt nooit.

Weer verwijzen wij naar de natuur waar sierbloemen zijn en waar onkruid aanwezig is. Je mag het onkruid verdelgen, het zal altijd weer bovenkomen.

Verspreid je eigen geur

Wij willen jullie nog een voorbeeld geven en wij willen dit doen aan de hand van geuren. Elk mens wat in lijn is met z'n eigen hart en met z'n eigen individuele geestelijke vermogens, straalt z'n eigen geur uit. Dat is een geur die jij verspreidt. Hoe beter jij in lijn bent met jezelf, hoe ruimer en sterker jij jouw eigen geur verspreidt. Deze geur voedt jou, want het is een geur waar jij van houdt. En zo loop jij rond in je eigen lievenlingsgeur.

Maar als je de geuren gaat analyseren dan zijn er geuren bij die in jouw reukvermogen stank zijn. Als jij in een ruimte bent waar een enorme stank heerst - volgens jou - verspreid dan jouw eigen geur. Geuren zullen zich zelden met elkaar vermengen. Zij blijven individueel bestaan. Verspreid je eigen geur en je hebt je eigen ruimte. Je zult soms ervaren dat bepaalde geuren een reactie opwekken bij jou. Deze geur koppel je vaak aan personen met bepaalde denkbeelden. Maar doordat zij een andere geur verspreiden, valt jouw unieke geur op.

Verspreid je eigen geur en je zult ontdekken welke mensen met jou in harmonie zijn. En als je merkt dat sommige mensen niet in harmonie zijn met jou, ga dan niet oordelen maar besef en registreer dat het een andere geur is die ook noodzakelijk is.

Alles wat op aarde gebeurt - vroeger, nu en in de toekomst - gaat volgens plan.

En in deze tijd waar alles heftiger gaat en onderliggende emoties van haat en wrok de tijd krijgen om naar boven te komen, worden ze zichtbaar, waardoor het lijkt dat het erger is. Maar het is veel moeilijker om om te gaan of je te verdedigen tegen ondergrondse gevoelens van haat dan tegen gevoelens die openlijk naar buiten komen. Ze zijn aanwezig en ze waren altijd aanwezig.

Wij geven jullie de raad meer en meer jezelf te zijn en als je in een toestand komt van chaos of haat of wrok, verspreid je eigen geur. Dit zal verfrissend werken voor jezelf en doordat jij een ruimer veld om je heen verspreidt, wordt jij niet beïnvloed en kun je van nut zijn in tijden van verwarring. Als je je mee laat slepen in de verwarring - die vaak niet de jouwe is - ben je totaal nutteloos.

Er wordt een beroep gedaan op iedereen die in staat is om z'n hart en z'n ziel in één lijn te brengen en hoe je dat doet maakt niet uit, maar je zou het kunnen verwoorden met: "goed in je vel zitten". Daardoor verspreid jij een ruimere energie en ben jij vaak verantwoordelijk in tijden van chaos om vooral rustig te blijven. Dit geeft je een gevoel van niet machteloos toe te moeten kijken en de chaos mee te ondergaan, er als het ware in te verzwelgen.

Jij blijft staan op jouw unieke manier en al doe je niets, je doet heel veel. Want de situatie beïnvloedt jou, maar als jij jezelf blijft, beïnvloed jij ook de situatie. Dan hoef je niet meer machteloos toe te kijken.

Vermijd zoveel mogelijk in deze tijd en in de komende tijd om te oordelen. Steeds als er heftige dingen gebeuren, wordt er een beroep op jullie gedaan om vooral rustig en stabiel te blijven en je niet mee te laten slepen door welke emotie van angst dan ook.

Wij zouden voorstellen dat elk hier aanwezig zijn of haar eigen geur uitstraalt op de manier waarop je dat zelf graag zou doen. En ervaar dan tot hoeveel liefde jouw hart in staat is om te verspreiden.

En weet als jij jouw liefdeslijnen herstelt met de mensen die jij ooit ontmoet hebt, dat dit verder gaat dan je denkt. Stel je voor: jij hebt een liefdeslijn met een bepaalde persoon en deze is helder voor jou of onhelder, hij bestaat. Maar door jouw liefdeslijn met deze persoon bereik je ook zijn of haar familie en zijn of haar kennissenkring. Het is een netwerk van liefdeslijnen waar jij je amper bewust van bent.

Ervaar met de wetenschap van dit enorme netwerk tot hoeveel liefde jij in staat bent en hoe jij gevoed wordt door al deze lijnen. Op dit netwerk kun je ten alle tijde beroep doen, ook als je in je eigen chaos zit. Laat je voeden door dit netwerk.

Voel en ervaar de grote liefde van Oth en de Zijnen.

Lees meer over het netwerk van liefdeslijnen in het eerder verschenen boek: KOSMISCH INTERNET

 

Pinksteren  |  19 mei 2002  |  Oth-channeling door Ellen Rauh