Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com

 

 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook deze channeling aanraden op facebook     Tweet this channeling

  tweet deze channeling


Nieuwjaarsboodschap 2015
Oth-channeling door Ellen Rauh
14 december 2014, Nederland
in English - Nederlands

15de Nieuwjaarsboodschap

De vijftiende nieuwjaarsboodschap vanuit het Universum via Ellen. De boodschap wordt gegoten in woorden zodat mensen de boodschap begrijpen. De boodschap wordt vertaald, zodat mensen de boodschap begrijpen. Tegelijkertijd is de boodschap gegoten in een energetische taal die niet door fysieke oren te horen is, maar wel via subtiele gehoororganen die mensen ook hebben. Maar alles wat geen menselijke vorm heeft en geen menselijke zintuigen heeft, verstaat deze boodschap dus ook. Wij hebben het vandaag over Universele wetten en Aardse wetten.


Universele wetten en Aardse wetten

Doordat jullie als mens op Aarde leven, zijn jullie gebonden en verbonden met Aardse wetten. Maar omdat jullie ook uit subtiele energieën bestaan, zijn jullie ook gebonden aan wat wij voor het gemak Universele wetten noemen. Kosmische wetten, Universele wetten, het zijn woorden die alleen maar nodig zijn om te benadrukken dat dat wetten zijn die buiten de Aarde om invloed hebben op jullie, op de Aarde en op de natuur.

Zoals jullie zien op dit moment op de planeet Aarde, zijn er zeer veel broeihaarden, is er zeer veel ontevredenheid, veel onrust en zeer veel frustratie over wetten die mensen bedacht hebben, over geloven die mensen bedacht hebben. Heel veel onrecht, heel veel onderdrukking is het gevolg van wetten en regels die mensen bedacht hebben. En steeds meer komen mensen in opstand tegen de wetten en regels die mensen bedacht hebben. De mensheid is dus in opstand tegen zichzelf, zo zou je het kunnen zien. Steeds meer onvrede door regels en wetten die mensen het gevoel geven dat er niet naar hen geluisterd wordt, dat zij er niet toe doen, dat zij er zijn zodat de wetten er kunnen zijn. Maar de wetten zijn er niet voor hen en er ontstaat onvrede. Deze onvrede is nodig mensen voor vernieuwing. Want als iets goed is, ga je het niet veranderen. Doordat er zoveel frustratie is, roept dit vanbinnen uit, van onderuit bij de massa een vernieuwing op. Er komt een revolutie op vele fronten tegelijkertijd. Bij welke groep hoor je nu eigenlijk? Het is moeilijk om te kiezen, want als je voor het ene kiest omdat er een paar punten jou aanspreken, word je een rivaal of een tegenstander van een andere groep, waar je eigenlijk met een paar punten ook wel akkoord mee gaat. Waar moet je dan voor kiezen? Mensen worden het steeds meer beu om te kiezen. Ze willen niet meer kiezen voor een bepaalde groep en ze willen eigenlijk nergens meer bij horen. En toch moet je je verbinden om een grotere tegenpool te zijn in tijden van revolutie. En kijk goed om je heen wat er gebeurt. Tegenstanders bundelen zich voor een nieuwe dreiging. Groepen mensen die normaal aartsvijanden zijn van elkaar, gaan zich verbinden omdat er een derde vijand bijkomt die alleen maar te verslaan is door samenwerking. Als je zo kijkt naar wat er gaande is op Aarde, zou je eigenlijk blij moeten worden.

Vorig jaar hadden wij het erover dat steeds meer broeihaarden zich gaan uitvergroten en het is gebeurd en het gebeurt nog steeds: broeinesten die saamhorigen aantrekken om een groter broeinest te zijn, zodat broeinesten zichtbaar worden. Het gevolg daarvan is en was dat aartsvijanden zich met elkaar gingen verbinden. Oude vetes moeten als het ware vergeten worden om samen de strijd aan te gaan. Dit allemaal om frustraties, vetes en misverstanden die ontstaan zijn door wetten en regels die mensen bedacht hebben, het hoofd te bieden. Begrensde landen bestaan niet meer. Vroeger gingen oorlogen over het veroveren van land en nu gaan oorlogen om idealisme, om bepaalde normen en waarden ten koste van alles in stand te houden.

2015 wordt een jaar van grote vernieuwing. Lange tijd is er een golf geweest: hoe groter de netwerken, hoe meer invloed er was. En als je goed kijkt, zal de grootste omkering dus gaan gebeuren bij de multinationals en bij de enorme grote organisaties. Zij dienen het volk niet meer. Hun grootste invloed neemt af en individuele ideeën, individuele projecten gaan het winnen. Mensen willen niet meer horen bij alles wat ze niet herkennen. Want de grootste macht is de macht die je niet herkent, omdat ze niet door personen uitgeoefend worden maar door fictieve ideeën of door fictieve organisaties. De grootste onderdrukkers zijn bijna niet meer terug te brengen naar mensen, maar naar organisaties die zeer veel invloed hebben. Hoe kun je je daar tegen wapenen? Hoe kun je je met anderen verbinden om niet meer slachtoffer te worden van mensen die je niet eens kent?

Er is nu ontzettend veel gaande over afluisterschandalen. Hoe zit het met de privacy? Bestaat er nog privacy? En zijn zoveel wetten voor privacy en er zijn zoveel rechten om meningen te mogen uiten en om jezelf zijn. Hoe zit het daarmee? Kun je nog jezelf zijn? Bestaat er nog zoiets als privéleven? Bestaat er een keuze dat jij een idee niet wil verspreiden? Bestaat er een keuze om iets geheim te houden?

Wij kunnen jullie zeggen dat het een utopie is, dat het naïef is om te denken dat een idee van jou is. Een idee is energie, dus van iedereen. Er is een vrijheid om een idee te gebruiken op verschillende manieren. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat patenten voorbijgestreefd zijn, dat octrooien voorbijgestreefd zijn. Hoe meer je iets geheim wil houden, hoe spectaculairder het de media haalt als het uitkomt. Je kunt het dus beter maar in het klein verspreiden, dan voorkom je een spectaculaire mediagolf die alles naar buiten brengt. Want wat is de kracht van de media? De kracht van de media is dat een idee meteen verspreid wordt naar onbekenden. Dit geeft een golf van reacties van onbekenden.

Hoe kun je je wapenen tegen onbekenden? Vroeger dachten mensen dat als ze geloofden in goden of in godheden en welke namen er ook allemaal verzonnen zijn, dat die god of dat symbool of die godheid alles zag. Het alziende oog, het alwetende, het totale. Als je gelooft in het totale, als je gelooft in het alwetende, als je gelooft in het Al, wat alleen maar het Al is zonder polariteit, zonder oordeel, waarom zou je dan nog iets te verbergen moeten hebben? Als het Al de enige is die het weet, dan zal het Al jou beoordelen, niet veroordelen maar beoordelen.

De nieuwe tijd zal er een zijn van mensen die steeds meer in het grote geheel hun unieke zelf gaan zoeken, zich gaan bundelen met mensen, zich loswrikken van beperkende regels en kleine gemeenschappen, kleine idealen gaan uitbouwen vanuit zichzelf. Geen hulp meer van overheden, geen hulp meer van subsidies, maar het zelf gaan regelen. Mensen zijn slaaf geworden van systemen. Mensen zijn slaaf geworden van vergoedingen. Mensen zijn slaaf geworden van grote organisaties die beslissen of er ingegrepen mag worden of moet worden ja dan nee.

Dus de grote golf van revolutie zal zijn dat vele mensen het heft in eigen handen gaan nemen en nieuwe ideeën gaan ontwikkelen in kleinschaligheid, vanuit respect voor elkaar. Het gaat niet meer om grote namen, het gaat niet meer om hoge diploma's, het gaat om menselijke kwaliteiten en uiteraard zullen kennis en vaardigheden nog belangrijk zijn, alleen zal er niet altijd meer een papiertje bij hoeven te horen, want wat zegt een papiertje? Zo weinig. Het zal steeds meer gaan om de totale mens. Je snapt dus dat dit een enorme grondverschuiving teweeg gaat brengen in alle institutionele vormen die nu bestaan ten voordele van de mensen, want zo wordt het verkocht. Maar vele mensen zijn slaaf geworden van deze systemen. Er is dus een nieuwe slavernij ontstaan en de mens gaat zich bevrijden, gaat de ketenen losmaken en meer en meer kiezen voor verscheidenheid en saamhorigheid. Het hoeft niet meer allemaal hetzelfde te zijn. Originaliteit en uniciteit zullen het gaan winnen van grootsheid. Zo zullen vele vormen van samenzijn, vele vormen van samenwerking, ontstaan en langzaam maar zeker zullen de instituten hun grondvesten verliezen en daardoor als luchtbellen uiteenspatten.

De grote liefde van het Universum – en dat zijn dan de Universele wetten – is dat plan B, C, D, E, F, … inmiddels ontstaan. Door kosmische wetten zijn er al veel ideeën langzaam maar zeker vorm aan het krijgen. Ideeën zijn gebonden aan kosmische wetten. Ideeën komen niet van de Aarde. Ideeën komen uit het Universum, uit het onzichtbare, opgevangen door jullie brein en langzaam maar zeker ontstaat er een idee. Dat idee wil zich manifesteren op Aarde. Op het moment dat een idee concreet gemanifesteerd mag worden of kan worden, moet het zich dus verbinden met Aardse mogelijkheden en met Aardse wetten. Ga dus regelmatig brainstormen met gelijkgestemden. Laat het boeiende creatieve avonden of middagen zijn van het uitwisselen van ideeën. Probeer te vermijden dat een idee van iemand is. Laat een idee een merendeel van de mensheid of de Aarde dienen.

Nieuwjaarsboodschap 2015
Oth-channeling door Ellen Rauh
14 december 2014, Nederland
in English - Nederlands

Dienstbaarheid

Als elk mens zich individueel zou afvragen:

Dien ik persoonlijk de Aarde?
Dien ik persoonlijk de mensheid?
En dien ik persoonlijk het Universum?

Als mensen meer tijd zouden besteden met zich af te vragen wat ze zelf te bieden hebben, hebben ze minder tijd om het te hebben over wat de ander niet doet. Dat zou een enorme omkering zijn. In plaats van kritiek te hebben op wat mensen niet doen, kritiek te hebben op wat regeringen, besturen, directies, niet doen – in plaats daarvan dus jezelf afvragen:

Doe ik in mijn privéleven in het klein wel iets?
Draag ik wel iets bij, hoe klein die bijdrage ook is?

Wij zouden aan jullie allen willen vragen:

Dien de Aarde, dien de gemeenschap met een privé-initiatief van jezelf.
Wat heb jij te bieden aan de Aarde?
Wat heb jij te bieden aan de mensen?
En wat heb jij te bieden aan het Universum?

Dan komen we in een hele andere wereld terecht. Want hoe kun je nu weten of je het Universum en de kosmos dient, als je niet weet hoe je het zou moeten dienen? Misschien denk je wel dat je het Universum dient terwijl je juist het Universum tegenwerkt. Dit is een ingewikkeld gebeuren. Dus, het enige wat jij kunt doen, is je verbinden op jouw unieke manier met wat voor jou Universum is. Het geloof kan een geweldige poort zijn naar het Universum en sommige mensen hebben daar weer een andere benaming voor. Maar maak verbinding op jouw unieke manier met het Universum en vraag: "Wat heb ik te bieden? Wat kan ik doen?". Wil je het antwoord wel echt weten?

Eén ding is zeker, het Universum zal ideeën aanreiken en er zullen ideeën bij zijn die praktisch niet uit te voeren zijn. Als die ideeën praktisch niet uit te voeren zijn, zijn het dus ideeën die zich niet verbinden met de Aardse wetten; maar dan kunnen ze nog wel het Universum dienen. Het misverstand zal erin bestaan dat mensen ideeën die er zijn om het Universum te dienen gaan gebruiken om de Aarde te dienen. Geen van beiden zijn daarmee gebaat. Het zou dus geweldig zijn als mensen onderscheid leren maken: "Waar dien ik het Universum mee en waar dien ik de Aarde mee?". Want je bent beide. Dit zou zeer veel frustratie voorkomen. Ideeën die bij het Universum horen, mag jij gebruiken om te idealiseren, om te fantaseren en het onmiddellijk weer terug te geven aan het Universum. Dat wil dus zeggen dat je geen feedback krijgt van de Aarde, dat je geen feedback krijgt van mensen of natuur. Maar dat wil niet zeggen dat jouw dienstbaarheid niet gelukt is. Je verwachtte van een verkeerde kant feedback. De feedback die jij krijgt zal komen uit het Universum. En als je de Aarde dient, komt de feedback van de Aarde. Het zal dus een groot verschil zijn als mensen gaan beseffen dat ze beide zijn. Verwacht support van het Universum als je het Universum dient en verwacht support van de Aarde als je de Aarde dient. Dit zal een enorm verschil teweegbrengen in jouw leven. Je accepteert dat je beide bent. Je accepteert dat je op beide fronten machteloos kunt zijn en je accepteert dat je op beide fronten bevoorrecht en rijk kunt worden door het uitwisselen en het dienstbaar zijn.

Nieuwjaarsboodschap 2015
Oth-channeling door Ellen Rauh
14 december 2014, Nederland
in English - Nederlands

Zoek levensvreugde !

Dienen wij de Aarde en het Universum het meeste door die dingen te doen waar we het meeste plezier aan beleven?

Wij zijn zeer blij met deze vraag en het antwoord is duizendvoudig ja. Door dingen te doen waar jij plezier aan beleeft, voed jij datgene wat jij doet met een sprankelende energie. Sprankelende energie is levenslust. Levenslust is gebonden aan Aards leven. Je brengt dus vreugde in het Aardse leven. Zielsenergie is van nature sprankelend, omdat het altijd vernieuwend is. Het vernieuwende brengen naar Aardse niveaus zou dus in principe levenslust moeten zijn. Als mensen datgene doen waar ze blij van worden, dienen ze de Aarde met levenslust, verspreiden ze levenslustenergie. De Aarde, de mensen, de natuur, straalt deze levenslustenergie weer terug naar boven. Hoe meer mensen dus in harmonie en vreugde kunnen leven, hoe groter het veld van levenslust rond de Aarde wordt. Deze energie straalt weer verder uit naar het Universum. Maar wat nog belangrijker is, het veld rond de Aarde, wat zich vult met levenslustenergie, trekt magnetisch vanuit het Universum ideeën aan waar mensen blij van worden. Zo dient het Universum de Aarde weer en de Aarde het Universum. Want elk van jullie als mens zijn beide. Blijheid en levensvreugde op Aarde is levensvreugde in het Universum. Mensen die geen levensvreugde ervaren in het Aardse leven, zullen dit vaak wel ervaren als ze overgaan. Mensen die aanwezig zijn geweest bij mensen die overgaan en de Aarde verlaten, zullen zeer vaak verwonderd zijn van de rust en de vreugde die die persoon dan uitstraalt. De persoon heeft dus weer verbinding met zijn of haar bron die zelden zwaar is. Als het als zwaar ervaren wordt, wil dat eigenlijk zeggen dat het etherische lichaam, de ziel van het lichaam, nog een zeer grote afstand af te leggen heeft naar het licht van het Al. Licht is niet alleen Al, licht is ook het tegendeel van zwaar. Als veel mensen het leven op Aarde als zwaar ervaren, zullen ze verlangen om de Aarde te verlaten, om weer in het licht te mogen zijn. Dat is een andere kant. Maar als je de Aarde verlaat met de herinnering dat de Aarde zwaar was, zul je nog een lange weg af te leggen hebben voordat je je in het Universum bevrijd hebt van de Aarde, van de zwaarte van de Aarde. Als je dus moeiteloos harmonieus in vreugde de Aarde wil verlaten, is het belangrijk dat je die vreugde op Aarde al ervaart en je die herinnert. Dit is dus een heel ander antwoord dan je had kunnen verwachten. Het antwoord is dus duizendmaal ja op vele fronten tegelijkertijd.

Zoek dus levensvreugde lieve mensen. Als de wereld zwaar aanvoelt, als jouw leven zwaar aanvoelt – om wat voor reden dan ook – creëer dan een kleine oase van vreugde, want er is altijd wel iets waar je nog blij van kunt worden. Creëer vreugde in je eigen huis, creëer vreugde als je mensen ontmoet in je vrije tijd vanuit vrije wil, dan versterk je vreugde en dan creëer je voor je het weet een gemeenschap van vreugde. En als jij het als vreugde ervaart en anderen ook met jou, versterkt de vreugde en trek je steeds meer mensen aan die dit als vreugde ervaren. Dan ontstaat er saamhorigheid in vreugde en geen losbandige vreugde, geen uitgelaten vreugde, maar innerlijke vreugde. Innerlijke vreugde is altijd het gevolg van het feit dat je jezelf op dat moment vrij voelt om te zijn wie jij bent, zonder dat anderen jou belemmeren of beperken om dat te mogen zijn. Dus wij zouden zeggen: zoek in 2015 veel situaties op waar jij blij van wordt, waar jij vreugde ervaart. Zoek mensen op, nodig mensen uit waar jij blij van wordt, los van hoe de wereld om je heen er uitziet of hoe jij de wereld om je heen ervaart.

Lieve mensen, als je regelmatig vreugde en sprankeling ervaart in jouw leven, verhoogt dat jouw immuniteit. Jouw levensvreugde is jouw unieke code die alleen maar te hacken is door mensen die het als vreugde ervaren. Je bouwt dus als het ware een enorm veld van energie om je heen die jouw vreugde laat zien en die alles wat voor jou geen vreugde is, neutraliseert. Iedereen zal het herkennen: op momenten dat jij je zwaarmoedig voelt, zie je allerlei dingen die jou nog meer zwaarmoedig maken, krijg je reacties en opmerkingen die dat nog eens bevestigen. En op een moment dat jij sprankelt van levensvreugde, heeft dit geen vat op jou. Als je dus momenten ervaart dat je prikkelbaar bent, dat je zoals Ellen het zegt, vliegenmepenergie ervaart, dat je je kunt druk maken om een vlieg bij wijze van spreken, weet dan dat je dit aantrekt. We zouden mensen dus aanraden dat als je dit ervaart bij jezelf, accepteer het maar kruip als het ware even in een bunker, want voor je het weet, trek je het van alle kanten aan. Laat alleen mensen toe in je bunker die dit niet bevestigen, die krachtig genoeg in hun levensvreugde zitten om niet mee te gaan in jouw zwaarte, dan kun jij je tijd in je bunker veilig doorbrengen en weer naar buiten komen als je weer levensvreugde ervaart. Dan kun jij weer van dienst zijn voor mensen die in zwaarmoedigheid zitten, want jouw levensvreugde loopt over en de mensen die zwaarmoedig zijn, hebben geen vat op jou. Jij hoeft ze niet te veranderen, maar kunt wel een lichtpuntje zijn in een zware donkere periode. Laat dit een mooie wens zijn voor 2015.

Nieuwjaarsboodschap 2015
Oth-channeling door Ellen Rauh
14 december 2014, Nederland
in English - Nederlands

Universele immuniteit en Aardse immuniteit

Ik heb een vraag over het immuunsysteem. In mijn naaste omgeving is iemand die een ernstige immuunziekte heeft, die bestreden wordt met medicatie, terwijl die medicatie eigenlijk het omgekeerde resultaat heeft, waardoor je nog vatbaarder wordt voor infecties en dat soort dingen en dat wordt alleen maar erger. Dus mijn vraag is eigenlijk: is er een manier om het immuunsysteem te beïnvloeden, waarbij die A op de goede manier werkt en dan B het effect heeft zodat de weerstand weer beter wordt?

Wij zijn zeer blij met deze vraag, want het antwoord is: immuunsystemen moeten beantwoorden aan Universele immuniteit en Aardse immuniteit. Als er disbalans is in immuniteit en om op jouw vraag terug te komen, als deze immuniteit bestreden wordt met Aardse middelen, zal de persoon vatbaarder worden voor Universele bacteriën en virussen. De enige manier om doeltreffend immuniteit te versterken, is door beide fronten tegelijkertijd te versterken. Dan is de vraag natuurlijk: hoe ga je dat dan doen?

Alle medicijnen die zich richten op het fysieke lichaam is Aardse immuniteit. Maar als een persoon enorm energetisch aanwezig is, enorm etherisch aanwezig is, breng je een grote disbalans teweeg in de energiehuishouding van deze persoon. Hetgeen wat versterkt wordt, verzwakt het andere systeem. Je hebt dus twee immuunsystemen: het fysieke en het etherische. Veel allergieën, veel besmettingen in deze tijd, hebben te maken met energetische vervuiling, met energetische irritatie. Als je dan alleen het lichaam versterkt, neem je de oorzaak niet weg, maar versterk je als het ware de disbalans. Om een persoon in balans te brengen en een rijk, ruim, sterk immuniteitsveld te laten hebben, moet je dus op beide fronten tegelijkertijd gaan werken. Dan is het dus de vraag: wie en wat kan dat bewerkstelligen? De medische wereld niet verbannen zouden wij zeggen, want Aardse wetten blijven belangrijk, dus vind een balans tussen beide. Als er bepaalde therapieën of medicijnen nodig zijn voor het fysieke lichaam, voeg dan altijd een medicijn toe die ook het energetische lichaam in balans brengt. Maar waar vind je dan die energetische medicijnen? Dat is individueel. Die zijn alleen maar te vinden als je naar mensen toe gaat waar jij een klik mee hebt, een klik op alle fronten; waar jij het gevoel hebt: "We spreken dezelfde taal. Deze persoon luistert echt naar mij. Niet alleen naar mijn woorden, maar naar mijn totaliteit." Als die persoon op welke manier dan ook met energie kan werken, kan deze persoon jou energetisch in balans brengen en de disbalans die veroorzaakt wordt door medicijnen die het lichaam dienen, kunnen als het ware onmiddellijk geneutraliseerd worden; mits je aansluiting zoekt, contact zoekt met mensen waar je een klik mee ervaart. Op dit gebied tellen diploma's niet. Het is een individuele afstemming die alleen maar te voelen is. Daarom zijn er geen wetten en geen regels. Je moet het zelf ervaren en proberen en heel eerlijk zijn.

Dat is dus ons advies, sowieso aan iedereen: onderhoud je eigen immuunsysteem – de twee immuunsystemen – zeer belangrijk in de tijd dat er steeds meer disbalans komt vanuit onverwachte onzichtbare hoeken. Iemand die gevoelig is, die gewend is om energetisch te luisteren, horen, zien en voelen, kan een onbestemde dreiging voelen aankomen, zonder dat die tastbaar of zichtbaar aanwezig is, want hij is niet tastbaar en zichtbaar aanwezig, omdat het niet waar te nemen is met je fysieke zintuigen. Geloof je energetische zintuigen en ben op je hoede. Navigeer op Aarde en door de wereld met je energetische zintuigen, dan ben jij veilig voor virussen en bacteriën – energetisch en lichamelijk. Gehoorzaam aan beide wetten. Universele wetten zijn niet te verklaren, zijn niet uit te leggen, maar wel waar te nemen en te voelen. Aardse wetten zijn zichtbaar.

Als je kijkt naar de Aarde – en met naar de Aarde bedoelen wij alles wat Aarde is; kijk naar de reacties van dieren. Kijk naar de planten. Neem waar als er iets abnormaals is, dan kun je de signalen herkennen als er iets gaande is of als er iets op komst is. De oude sjamanen wisten meer van het klimaat en van de weersveranderingen en van alle veranderingen op Aarde dan vele meteorologen op dit moment, die als het ware slaaf zijn van hun apparatuur. Daardoor kijken ze niet meer naar wat er is en wat er verandert. Vele sjamanen, mensen die sjamaankwaliteiten bezitten, worden wakker of zijn al wakker. Zij zullen zich melden. Zij hebben geen apparatuur nodig, maar kunnen wel waarnemen dat er onverklaarbare veranderingen gaande zijn en mensen op tijd waarschuwen. Maar wie luistert er daarnaar? Dat is dus je eigen vrijheid. Maar geloof ons vrij: in 2015 zal het in de versnelling gaan. Steeds vaker zullen mensen vanuit het niets dingen gaan vertellen, die hun waarheid is en die volgens hen gezegd moet worden. Luister en als het je aanspreekt, doe er iets mee en als het je niets zegt, doe er niets mee, maar ga het niet veroordelen. Er zullen zeer veel boodschappen komen. Er zullen zeer veel mensen zijn die helder gaan waarnemen, helder gaan voelen en van daaruit van alles gaan verwoorden. Dit is allemaal waar. Kies datgene wat voor jou voedend is en laat de rest voedend zijn voor een ander, zonder oordeel.

Nieuwjaarsboodschap 2015
Oth-channeling door Ellen Rauh
14 december 2014, Nederland
in English - Nederlands

Evolutielijnen

Beste Oth, sommige dingen ervaren wij als nieuw, maar die zijn eigenlijk al heel oud; hebben al altijd bestaan. In dat licht zou ik willen vragen: evolueren Aardse wetten en Universele wetten ook of zijn die eigenlijk tijdloos?

Universele wetten zijn volgens Aardse begrippen tijdloos omdat in het Universum geen tijd bestaat, maar er bestaat wel degelijk een evolutielijn – evolutielijnen. Maar die lopen allemaal door elkaar heen. Dus in die zin, bestaat er geen tijd, bestaat er geen begrenzing. De Aardse wetten veranderen wel degelijk. Niets is nieuw, niets is oud, maar alles wat oud was, kan vernieuwd gebruikt worden. Alles wat nieuw lijkt, is gebaseerd op oude kiemen. Zodoende zullen vele ideeën vernieuwend lijken, maar eigenlijk als je heel goed gaat waarnemen, waren oude culturen veel beter in staat om zonder apparatuur deze ideeën concreet waar te nemen en waar te maken. De mensheid gaat dus beseffen hoe arm de mensheid geworden is. Met alle mogelijkheden om informatie tot je te krijgen, verarm je dus. Informatie verarmt omdat de informatie die opgenomen wordt, informatie is die verspreid wordt door mensen. Oude culturen waren in staat om informatie uit hogere dimensies te plukken – hogere dimensies van waarheid – die gebaseerd zijn op ruimere verbanden.

Kijk in jullie huidige systeem. Er was wederom een 'klimaattop'. Waar laat die klimaattop zich door inspireren? Denk je nu echt dat die klimaattop het klimaat kan veranderen? Komen er mensen aan bod die informatie kunnen geven over veranderingen van het klimaat? Of gaat het alleen maar om economische belangen en om te scoren? Echte klimaattoppen zijn er wel degelijk, maar die komen niet in de media. Geloof ons, er zijn mensen op Aarde – meer dan je kunt vermoeden – die het Universum dienen en de Aarde dienen. Ook zij hebben een klimaattop. Zij delen ideeën. En er zijn er bij die niet fysiek aanwezig zijn, alleen energetisch aanwezig zijn. En er zijn er bij die alleen fysiek aanwezig zijn. Dit lijkt hocus pocus, dit lijkt griezelig, maar het is wel de waarheid. Wij zouden zeggen: je hoeft er minder bang van te zijn dan van de media-klimaattoppen, waar regels en wetten besproken worden die de mensheid niet dienen en die het klimaat niet zullen veranderen. Leer dus af om bang te zijn van alles wat etherisch is of wat onzichtbaar is. Angst is een slechte raadgever. Sta open, luister en als het je dient, gebruik het. En als het je niet dient, laat het. Maar sta open voor vernieuwing. Kom bij elkaar, luister naar datgene wat niet bewezen kan worden. Luister naar datgene wat misschien wel eens mogelijk zou kunnen zijn. Zeer belangrijk: houd op met iets te willen bewijzen. Bewijzen is oude tijd.

Laat waarheden los, laat bewijzen los

Terugkomend op de vraag, de grootste vernieuwing is misschien dat Aardse wetten niet te bewijzen zijn. Op het moment dat je ze wil bewijzen, beperk je wat er is. Er is altijd meer. Wat wel steeds vaker zal gebeuren, is dat de wijsheden en het weten en de ideeën van oude culturen in een nieuw jasje van deze tijd weer hergebruikt zullen worden. Want de nieuwe tijd heeft nog geen naam. De oude tijd had namen. Oude culturen hadden namen en er waren veel oude culturen die er wel waren, maar die niet bekend waren onder een bepaalde naam. Ga er dus vanuit dat je nog niets weet. Ga verzamelen wat je te weten kunt komen over oude culturen. Laat waarheden los, laat bewijzen los en ga net als een kind alles opnieuw ontdekken en herontdekken. De nieuwe tijd is ontdekken en herontdekken.

Universele wetten zijn niet te herontdekken. Er zullen steeds elementen van ontdekt worden. Maar door het tijdsverschil, doordat de Aarde verbonden is aan tijd en gebonden is aan tijd, zal het dus nooit kloppen. Op het moment dat er iets ontdekt wordt, is het al voorbij, door de enorme afstand. Je kunt er wel veel van leren, maar het past niet in de tijdslijn. Probeer het dus niet in Aardse begrippen als waarheid uit te leggen. Het zijn mogelijke waarheden, maar op het moment dat er in het Universum iets ontdekt wordt en de tijd die het nodig heeft om het op Aarde te verspreiden, kan het alweer veranderd zijn onderweg. En zo is het met elke waarheid.

Elke waarheid is een waarheid van het moment. En als je een waarheid in stand wil houden, is dat oude tijd. Probeer je waarheid dus steeds bij te stellen en te vernieuwen. Dan vernieuw je jouw waarheid volgens de Aardse wetten van dat moment en de ideeën vanuit het Universum die jou op dat moment bereiken. Probeer dus nieuwe ideeën te realiseren en ze niet vast te zetten in lange termijnplanningen. Geef jezelf de vrijheid om mee te laveren en steeds nieuwe aspecten toe te voegen, dan blijf je jezelf vernieuwen en daardoor word je minder moe.

Lieve mensen, heel veel stof om over na te denken. Laat niets van wat er gezegd is een waarheid zijn. Laat alles wat er gezegd is, stof zijn om over na te denken en er je eigen waarheid van te maken.

Wij wensen jullie een heel prettig en vernieuwend 2015.
En wij zijn: Oth, Atha, Era, Allen en Ehma.

Nieuwjaarsboodschap 2015
Oth-channeling door Ellen Rauh
14 december 2014, Nederland
in English - Nederlands

 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook deze channeling aanraden op facebook     Tweet this channeling

  tweet deze channeling

    naar boven

 

Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com