Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com

 

Nieuwjaarsboodschap 2012-2013
Oth-channeling door Ellen Rauh
9 december 2012, Nederland
in English - Nederlands

Goede middag jullie allemaal hier aanwezig. Welkom op deze vergadering, zullen wij het maar noemen. Het is een belangrijke boodschap, voor jullie aanwezig, maar nog meer voor de duizenden die dit zullen lezen en hier misschien moed en vertrouwen uit kunnen putten. Want het grootste probleem op dit moment is vertrouwen – gebrek aan vertrouwen: wantrouwen.

Lange termijn perspectieven

De twaalfde maand in 2012 is al een paar dagen oud en nog steeds zijn er geen signalen dat de wereld vergaat. De wereld draait door, de wereld gaat verder. Maar wat bedoel je met de wereld? Bedoel je met de wereld de economie? Bedoel je met de wereld de mensen, de natuur, de planeet Aarde? Stel je voor dat de planeet Aarde zomaar zou verdwijnen, wat gebeurt er dan met de zon, met de maan en met de planeten die samen met de Aarde keurig in de baan gehouden worden door magnetische velden? Ook daar zou grote verwarring zijn. Wij gaan het dus hebben over de zo fameuze, inmiddels beroemde Mayakalender. Want veel onheilsboodschappen zijn gebaseerd op de Mayakalender.

Lieve mensen, oude culturen waaronder de Maya’s, hadden lange termijn perspectieven, zoals jullie belang hechten – en misschien wel teveel – aan peilingen, aan statistieken. Hele beleidspatronen zijn gebaseerd op statistieken. Hele overtuigingen zijn gebaseerd op peilingen. Meningen worden bijgesteld door peilingen. Statistieken zijn nu al vaak achterhaald en alle beleidsbeslissingen die genomen werden op basis van die statistieken, waren dus niet nodig. Wij zeiden het al vaker: behoed je voor statistieken. Hang er geen grotere waarde aan dan de waarde die ze hebben. Hang er geen beleidstructuren aan vast, maar neem het gegeven wel mee. Nou, de Maya’s die hadden ook peilingen, die hadden ook statistieken. Maar lange termijn statistieken. Het ging er niet om of de wereld zou vergaan. Het ging er niet om of de Mayacultuur ten onder zou gaan. Het ging om grotere belangen. Het ging om energieën. Het ging om frequenties.

Wat heb je aan frequenties? Veel, als je de juiste waarde hecht aan frequenties. Het belang van frequenties – en daarmee bedoelen wij energiestructuren, energiesamenstellingen – zal steeds groter blijken te zijn. Vele mediagebeurtenissen zijn afhankelijk van frequenties, van netwerken, van energieën.

De hele communicatie, dus de hele wereldeconomie, is afhankelijk van communicatie. Neem in vele landen de totale communicatie weg en de onrust is weg. Want er kan niet meer gecommuniceerd worden over wantrouwen. En kijk wat er nu gaande is als gevolg van communicatie. Geloof ons, jullie en iedereen worden gebruikt om er een visie op na te houden die door velen gewenst is. Maar is dat je eigen visie? Hoe bepaal je je eigen visie? Hoe bepaal je waar jouw wantrouwen op gebaseerd is? Want op de hele planeet Aarde is een groot wantrouwen, wantrouwen in leiding, wantrouwen in hiërarchie, wantrouwen in mensen waar jij vertrouwen in had. Waar heb jij dus nog wel vertrouwen in? Wat kan jou leiden? Wat is jouw regisseur? Wie en wat bepaalt wat jouw normen en waarden zijn? Wie en wat bepaalt wat voor jou belangrijk is? Dat is al een zeer moeilijke vraag. Op het moment dat je het zelf niet weet en ontdekt hoe complex het is, hoe zou je dan willen dat een ander het weet? Hoe zou je dan willen dat de top het weet?

Nieuwjaarsboodschap 2012-2013
Oth-channeling door Ellen Rauh
9 december 2012, Nederland

Toppen aan het wankelen

Laten we het eens hebben over de toppen. Er zijn de laatste tijd zeer veel topvergaderingen. De belangrijkste agendapunten komen niet in de pers. Zij gebruiken communicatie door precies datgene te communiceren waarvan zij willen dat het gecommuniceerd wordt. En velen, zeer veel mensen hebben dit door. En toch hebben ze invloed. Ja, er is invloed, maar tegelijkertijd groot wantrouwen, want mensen horen verschillende talen, zoals kinderen bij hun ouders of bij diegenen die een belangrijkere positie innemen, verschillende talen horen. Gaat het om hen? Gaat het om de statistieken? Gaat het erom bepaalde normen en waarden in stand te houden die volgens hen geen normen en waarden zijn? De mensen die normen en waarden verkondigen of vertegenwoordigen, spreken dubbele talen. Dit mag niet, dat mag niet en tegelijkertijd doen ze het zelf, op een subtielere manier. Dit is geen zuivere hiërarchie. De hiërarchie is aan het wankelen. Waar zijn toppen dan nog voor nodig? Een top kan maar bestaan als er een massa is. Een massa ondersteunt een top. Maar de massa wordt de top, omdat de top niet meer leunt en steunt op een massa. Er is dus een grote omwenteling nodig in hiërarchie en dit wisten de Maya’s. Elke cultuur is vroeg of laat ten onder gegaan. Elke cultuur had een begin, een hoogtepunt en een periode van afbraak. Dit is al zo oud en terug te vinden in de natuur! Dus waarom zou de Westerse beschaving, de Westerse conjunctuur, die verweven is met economieën, wereldeconomieën, niet een begin, een hoogtepunt en een aftakeling hebben? En dan komen we terug bij communicatie.

Alles is gebaseerd – nu op dit moment – op communicatie. Jullie worden wijsgemaakt door communicatie. Jullie worden op het verkeerde been gezet door communicatie – door wie, door wat en waarom? – om meer en meer vertrouwen te hebben in je eigen navigatie, in je eigen wijsheid. Maar wat doe je dan met hiërarchie? Wij zouden zeggen, kijk naar de mensen waar jij respect voor hebt. Zet hen niet op een voetstuk, want daardoor zet je ze alleen. Echte saamhorigheid dient elkaar. Probeer een gevoel van saamhorigheid op te brengen met mensen waar jij respect voor hebt. Zet hen niet aan de top, maar laat de top deel uitmaken van de massa. En als de top deel uitmaakt van de massa, is er geen machtsverschuiving nodig. Want er zijn geen machten. Er zijn geen hogere machten. Er zijn geen lagere machten. Er zijn gemeenschappelijke machten.

Nieuwjaarsboodschap 2012-2013
Oth-channeling door Ellen Rauh
9 december 2012, Nederland

De natuur laat zien wat er gaande is

Veel belang zouden wij hechten aan de natuur en aan de signalen van de natuur. De natuur laat zien wat er gaande is.

Veel mensen zullen bij zichzelf ontdekken dat ze wel niet in een doemscenario geloven maar tegelijkertijd een gevoel hebben van je weet maar nooit… Ergens diep van binnen heb je het zo vaak gehoord dat je als het ware al geïnfecteerd bent. Daarom zal het zeer moeilijk zijn om december 2012 zomaar voorbij te laten gaan.

Wij zouden zeggen: als je jezelf ten prooi voelt vallen van bepaalde angsten en doemscenario’s, richt je dan op dieren. Richt je dan op de natuur. Want deze angstscenario’s waar jullie het meest bang voor zijn, hebben te maken met natuur. Wij kunnen jullie vertellen dat als er iets waar zou zijn van het feit dat er een poolshift komt, als er iets waar zou zijn van het feit dat er ineens een afgeslotenheid zou zijn van bepaalde magnetische velden, dat er iets gebeurt in de frequenties van zwaartekracht, dieren dit moeiteloos zullen weten en voelen – beter dan jullie. Dus, stel: er zitten bepaalde zaadjes van angst verborgen in jezelf. Bestudeer dan dieren. Als je huisdieren hebt, kun je het zien aan hen. Kijk naar de vogels, kijk naar verschuivingen en observeer of er vreemde gedragingen zijn. Want zij zouden moeiteloos mee navigeren. Dus, laat dieren ook broeders zijn, luister ook naar de communicatie van dieren. Luister ook naar de communicatie van natuur.

Er zijn al veel verschuivingen zichtbaar in de natuur die aangeven dat veranderingen niet komen maar dat veranderingen al langer gaande zijn. Werd dit veroorzaakt door de mens? Nee. Maar wordt het genegeerd door de mens? Ja. Zou de mens in staat zijn om bij te sturen? Ja, maar de belangen zijn niet groot genoeg. Tegelijkertijd zal er geen ramp plaatsvinden, want onderschat de natuur niet. Als de mens niet ingrijpt, grijpt de natuur in. En dat hoeft niet zo chaotisch te zijn als jullie denken.

De natuur is machtig. De natuur heeft zeer veel macht over de mensheid. Hoe subtieler de natuur is, hoe groter de invloed. Planten hebben meer invloed dan dieren, want dieren zijn afhankelijk van planten. Water heeft meer invloed dan planten, want planten zijn afhankelijk van water. Water is afhankelijk van lucht, want water zou niet bestaan als de luchtdruk niet was wie die was. En ga zo maar verder.

Als je dus grote disbalansen kunt waarnemen in de natuur, kun je op basis daarvan statistieken en peilingen tevoorschijn toveren die niet zo naïef en abnormaal zijn. Ook dit wisten de Maya’s, want er zit een evolutiestructuur achter. Er zijn langere termijn invloeden, waaraan de natuur en dus ook de mens sowieso onderhevig is.

Nieuwjaarsboodschap 2012-2013
Oth-channeling door Ellen Rauh
9 december 2012, Nederland

Waar heb je (nog) vertrouwen in?

Diegenen die wakker worden, diegenen die als het ware voorgevoelens hebben van angst, voelen deze angst en zien deze angst. De mensen die deze voorgevoelens niet hebben, krijgen geen signalen. Dus iedereen krijgt de signalen die hij of zij wil zien. Wat wil je zien? Wat wil je horen? En wederom komen wij terug op communicatie. Wat hoor je? Welke kennis wordt er vrijgegeven? Waar heb je iets aan en waar heb je niets aan?

Probeer zoveel mogelijk verschillende meningen, verschillende opinies naast elkaar te leggen, en bouw van daaruit je eigen visie en geef jezelf de vrijheid om te allen tijde jouw visie te veranderen, omdat er nieuwe gegevens bijgekomen zijn. Want het gaat al snel en het zal nog sneller gaan. Dat is het grootste probleem met statistieken, met peilingen en ga zomaar verder. Alles wat jullie houvast zou bieden, is geen houvast meer omdat het sneller gaat. Vandaar dat alles warrig, rommelig, brokkelig is en lijkt. Vandaar dat er geen leiding en hiërarchie meer is – zo lijkt het althans. Maar er is wel degelijk een hiërarchie. Er is wel degelijk een leiding. Maar de vraag is of die gecommuniceerd wordt.

Geef jij jouw hogere leiding de kans om te communiceren met jou? Communiceer jij jouw waarheid van dat moment? Heel vaak zul je hier nee op moeten antwoorden. Maar je verwacht het wel van leiders, je verwacht het wel van mensen waar jij het van verwacht. Verwacht dus dat iedereen z’n visie mag en kan bijstellen. En diegenen die dat doen, zijn een meerwaarde, geloof ons. Want zij navigeren mee. Diegenen die vasthouden aan waarheden van vijftig jaar geleden, navigeren niet mee. Als je dus afhankelijk bent van leiding, kijk dan, observeer dan of leiding meegaat met de beweging, dan is dat een betere leiding. En de leiding die krampachtig vasthoudt aan voorbijgestreefde statistieken en peilingen.., deze zullen vroeg of laat van hun voetstuk vallen, omdat er geen massa meer is om ze te dragen.

Probeer dus bij jezelf eerlijk te zijn, eerlijk in je verwarring, eerlijk in jouw waarheid van dat moment. Probeer wantrouwen om te draaien naar vertrouwen; vertrouwen in jezelf, vertrouwen in jouw gevoel, vertrouwen in jouw visie en vertrouwen dat jij jouw visie bijstelt indien nodig. Hoe meer je kunt stromen op vertrouwen, hoe meer vertrouwen je zult ontmoeten, hoe meer je vertrouwen zult herkennen bij anderen en bij vreemden waar je het niet van verwachtte. En zo zal er saamhorigheid ontstaan, saamhorigheid van mensen die het af en toe niet meer weten en die het af en toe glashelder weten. Ze hoeven niet meer het één of het ander te zijn. Ze mogen beide zijn. En als ze beide mogen zijn, is er een bredere basis voor saamhorigheid. Ga op zoek naar mensen bij wie jij jezelf de vrijheid kunt geven om te zeggen: “Ik weet het niet, ik weet het niet meer.” Als ze dan nog een soort saamhorigheid voelen, mag je dit dus altijd blijven doen. Als je alleen maar saamhorigheid ervaart als jij het weet, of omdat de andere het weet, is deze saamhorigheid gedoemd om te verdwijnen. Dus de herkenningstekenen zijn: bij wie kan ik mezelf zijn? Bij wie kan ik kwetsbaar zijn? Bij wie kan ik groots zijn? Bij wie kan ik zoveel mogelijk aspecten van mezelf laten zien? Dan heb je een bredere basis voor saamhorigheid. Hoe meer je dit ervaart, hoe meer je het zult herkennen.

Als je naar de Aarde kijkt, is er op dit moment een zuivere pure identiteitscrisis gaande in verband met hiërarchie. Als je het zo bekijkt, zal dit misschien en waarschijnlijk grotere saamhorigheid teweegbrengen – blijf daarin geloven. Er zijn grote omwentelingen bezig. Mensen worden onderdrukt en stappen uit de onderdrukking van tirannie, stappen uit de onderdrukking van armoede en de mensen die geen armoede kennen, stappen uit de onderdrukking van de economie die de welvaart in stand moet houden. Besef dat ook dat onderdrukking is. Voel je saamhorig met al diegenen die het gevoel hebben onderdrukt te worden en dan zul je ontdekken dat vele leiders ook onderdrukt worden. Zij worden onderdrukt door de massa, door de media, door de communicatie. Als je dit beseft, kun je zelfs saamhorigheid opbrengen voor leiders die ook onderdrukt worden door hun volk. Alles en iedereen gaat vroeg of laat door onderdrukking heen. Hoe reageer je hier op? Het is explosief en omdat het zo explosief is, zal het iets bereiken, zal het iets veroorzaken, want het moet eerst zeer explosief worden, voor de alarmbellen gaan rinkelen, ook bij mensen die er niets mee te maken hebben, maar die in de hiërarchie wel in staat zijn om in te grijpen, door de juiste brede informatie.

Nieuwjaarsboodschap 2012-2013
Oth-channeling door Ellen Rauh
9 december 2012, Nederland

Als je niet thuis bent, ben je op vakantie of onderweg. Maar waar voel je je thuis?

Er wordt gezegd dat we op deze Aarde op vakantie zijn. Kunt u vertellen wat de andere kant is? Van waaruit zijn we op vakantie?

Het is een doorlopende vakantie. Stel je voor dat je van de ene vakantie in de andere vakantie glijdt. Het thuisfront – wat velen als thuisfront zien – is een front waar jij je veilig voelt, waar dingen zijn zoals ze zijn, ten minste, dat hoop je. Vele mensen op Aarde die zich niet thuis voelen op Aarde, kunnen erbij gebaat zijn te beseffen dat het een vakantie is, want uiteindelijk – stel je voor dat jij hier 109 jaar rondloopt – wat lang is, in mensentermen gesproken – dan is het een heel klein tijdsbestek in jouw bestaan. Dus wat is jouw thuis? Wij noemen thuis geen thuis, omdat er evolutie is. Jullie mensen hebben het woordje thuis bedacht, maar kijk eens naar je menselijke begrippen. Wat is thuis? Hoe ervaar jij thuis? Hoe ervaarde je vroeger thuis? En als je het zelf in vrijheid mag beslissen en jouw thuis mag creëren, wat is dan thuis?

Dus, als je niet thuis bent, ben je op vakantie of onderweg. En dat wil dus niet zeggen dat als je de Aarde verlaat, dat je meteen een thuisgevoel gaat hebben. Laat dat los. Accepteer of besef dat thuis een momentopname is. Probeer een thuis te creëren nu, dan zul je gemakkelijker – als je afstand neemt van de Aarde en alles weer energie is en andere vormen aan kan nemen – je eerder thuis voelen of eerder de signalen kunnen herkennen. Als je meer in staat bent om energie thuis te laten zijn, dan zul je in jouw thuis omringd zijn door een energie waar jij kunt ontspannen en dat noem je dan thuis.

Het ene huis heeft het van nature en bij het andere huis, moet er van alles toegevoegd worden. De vraag is: vind jij het belangrijk? Hoe meer je in termen van energie gaat denken, hoe meer energie moet voldoen aan een thuisgevoel. De lat komt hoger te liggen. Je zult als het ware misschien het gevoel kunnen hebben om je in een krot thuis te voelen en in een prachtige villa je niet thuis te voelen. Laat dus de vorm los. Zoek vormen en energie waar jij je thuis kunt voelen. Als je daartoe in staat bent gedurende je eigen Aardse leven, zul je als je deze planeet verlaat, deze vaardigheid niet kwijt zijn. Het zal je helpen om te voelen en anders waar te nemen. Dus, het gaat er eigenlijk niet om of jij je thuis voelt in het hotel waar jij je vakantie doorbrengt, wat wel belangrijk is, dat jij het herkent als zijnde thuis voelen.

Nieuwjaarsboodschap 2012-2013
Oth-channeling door Ellen Rauh
9 december 2012, Nederland

Als je op zoek gaat naar iets nieuws, zorg dan eerst voor een veilig begrensd kader

Ik ben al een tijdje puzzelstukjes aan het verzamelen om erachter te komen wat er zo bijzonder is aan deze specifieke tijd en om hier nu fysiek op Aarde te zijn. Vele puzzelstukjes vallen in groepjes in elkaar. Maar geen van de bronnen biedt een eenduidig totaal antwoord. Bronnen als Pleiadiërs, David Icke, Drunvalo Melchizedek en vele anderen hebben het allemaal over een shift naar de vijfde dimensie en wat er voor nodig is. Echter blijken het allemaal interpretaties en geen eenduidig beeld van hetgeen wat we kunnen verwachten. Wat is jullie visie daarover?

Het beeld is wel duidelijk, maar wordt niet begrepen omdat er nieuwe frequenties zijn die niet gezien worden, toch niet door velen. Vandaar dat er vele puzzelstukjes op z’n plek vallen. Maar de rand is nog niet compleet. Er kan nog zeer veel bijkomen. Dus zie jouw puzzelstukjes als een eiland. Je mist de begrenzing.

En dat is precies waar de nieuwe tijd om gaat. Er is geen begrenzing meer voor jullie. Bijna alles is mogelijk. Waar ligt de grens? Waar is de begrenzing? Vele mensen zoeken grenzen omdat begrenzing een gevoel van overzicht en veiligheid biedt. Maar stel je voor dat er geen begrenzing is, waar moet je dan zijn? Waar moet je dan zoeken? Als jij het hebt over de vijfde dimensie en je kent de begrenzing van de vijfde dimensie niet, dan heb je geen kader. Dus om een vijfde dimensie te begrijpen, te bevatten, zou je de begrenzing en de beperking van vijfde dimensie moeten kennen. Vanuit beperking leer je de begrenzing kennen. Helaas is dat zo. Dus omdat er nu zoveel luiken opengaan, omdat mensen steeds vatbaarder zijn, steeds nieuwsgieriger zijn naar al datgene wat niet zichtbaar is op Aarde en buiten de Aarde – de ruimtevaart, de astrologen en de astronomen hebben daar veel toe bijgedragen – komen er nu beelden en informatie naar de mensheid die er altijd al waren maar waar de mensheid zich niet altijd van bewust was. De mensheid is zich ook nog niet bewust van de invloed van dit alles. Ze zijn wel onder de indruk. De grenzen worden dus steeds ruimer.

Door steeds maar die nieuwe grenzen op te zoeken, kun je als het ware oplossen in het grote geheel en je houvast kwijt zijn. Als je dus wil zoeken en speuren naar nieuwe dimensies, naar nieuwe inzichten, naar nieuwe theorieën en ga zo maar verder, is jouw veiligheid een praktisch veilig landingsoord te hebben waar jij iedere keer weer in je eigen veilige begrenzing jezelf kunt zijn. Dit is zeer belangrijk voor iedereen die nieuwsgierig is en nieuwsgierigheid is nu eenmaal een zaadje wat in vele mensen geplant is: steeds op zoek naar iets nieuws. Je kunt dus eindeloos reizen, eindeloos onderzoek doen, maar voor je eigen veiligheid, om je er niet in verloren te voelen, bouw een veilig kader, wat wel bekend is en begrensd is voor jezelf.

Dit is wat er nu ook veel gebeurt met alles wat jullie para noemen. Paranormaal was niet normaal. Als je nu kijkt wat inmiddels de stempel normaal gekregen heeft, dan was dat jaren geleden nog paranormaal. En vele mensen die zich nu normaal voelen, noemen anderen paranormaal. Zij zijn naïef. Probeer dus geen oordeel te hebben over wat normaal is. Als je normaal al gaat inkaderen in abnormaal, paranormaal, bovennormaal, ondernormaal, dan ben je dus allerlei begrenzingen aan het trekken voor een ander, maar meestal niet voor jezelf. Maar stel je voor: bij vele mensen gaat nu een klepje open. Zij zijn in staat om fijngevoeliger te zijn, om andere voorwaarden te scheppen voor wat hij of zij als harmonie en balans ervaart.

Iedereen die als het ware hongerig en nieuwsgierig wordt naar datgene wat niet waar te nemen is met fysieke zintuigen, al deze mensen zouden wij aanraden om tegelijkertijd zeer veel waarde te hechten aan alles wat de fysieke zintuigen waarnemen. Ga niet het een of het ander doen. Doe beide. Dit is dan een kader en een begrenzing van waaruit jij kunt experimenteren.

Nieuwjaarsboodschap 2012-2013
Oth-channeling door Ellen Rauh
9 december 2012, Nederland

Buitenaardsen?

Ik lees veel op Internet over disclosure, dat er buitenaardsen zich in groten getale kenbaar zullen maken bij de mensheid. Ik vraag me af: Is dat waar en wat kunnen we daarvan verwachten in 2013?

Het is totaal niet verbonden met 2012 en met 2013. Zij laten zich reeds massaal zien en lieten zich altijd al zien. Maar wat heb je er aan als buitenaards wezen en eigenlijk alleen maar energie zijnde dat je je laat zien als niemand jou ziet? Dus de mensheid – een groot deel van de mensheid – was helaas blind, dus waren al deze wat jullie buitenaards noemen onzichtbaar?

Maar alleen al de term: buitenaards. Dat wil dus zeggen dat je het buiten de Aarde plaatst. Laat nou de grote verrassing zijn dat het niet buitenaards is, want alles wat zich op Aarde laat zien, is Aards, zal Aardse vormen aan moeten nemen om op Aarde zichtbaar te zijn. Bacteriën en virussen zijn ook zichtbaar geworden. Jullie hebben er wel een instrumentarium voor nodig om waar te nemen om welke soort het gaat. Maar jullie zijn wel in staat om dit waar te nemen. Er is veel gespeurd en veel onderzoek gedaan naar alles wat de mens uit evenwicht kan brengen. Pas de disbalans die zichtbaar gemaakt wordt, roept de mensen op om naar het onzichtbare te gaan speuren. En ja, het onzichtbare werd zichtbaar en werd een ontdekking genoemd. Een ontdekking is iets wat zichtbaar gemaakt is of wordt. Buitenaardse wezens – de term alleen! – wij zouden zeggen: schrap die term. Jullie mensen zijn op andere planeten – laten wij bijvoorbeeld Mars noemen – buitenmars! Zo zou je het kunnen zien. Echte saamhorigheid is herkennen en erkennen van verscheidenheid.

Dus of ze massaal komen? Nee, ze zijn er al massaal. Tegelijkertijd zijn jullie mensen massaal aanwezig in andere dimensies. Steeds vaker wordt beweerd dat de mens in staat is om vijfdimensionaal te gaan denken. Wat denk je ervan? Al die wezens, al die energieën die vijfdimensionaal zijn, die krijgen een invasie vluchtelingen te verwerken van het menselijke ras met een beperkt bewustzijn. Zo is het ook nog eens. Alles is ook andersom te verklaren.

Dus lieve dame, laat 2013, maar ook 2012 een jaar zijn waarin jij steeds meer gaat waarnemen en gaat zien. Hoe meer mensen in staat zijn om ruimer waar te nemen, hoe meer er waar te nemen zal zijn. Maar val niet in de kuil dat het iets is wat nieuw is. Het is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat jij het kunt waarnemen en dan kun jij onderscheid maken bij datgene wat jij als prettig, als ondersteunend, als veilig ervaart en wat jij als tegendeel ervaart. Want het wil niet zeggen dat als het buitenaards is, dat het daardoor prettig is. Het kan allemaal, net als bij je menselijke contacten.

Nieuwjaarsboodschap 2012-2013
Oth-channeling door Ellen Rauh
9 december 2012, Nederland

21 december 2012

Oth, ik ben benieuwd. Kunt u wat vertellen over 20, 21, 22 december aanstaande, wat wij daar als mensheid van kunnen merken of misschien zullen merken?

Er is een verschil in wat je wilt merken en wat je zult merken. Als je geïnteresseerd bent in die data, heeft iets jouw interesse aangewakkerd. En dan ligt het eraan. Wat heeft jouw interesse aangewakkerd? Is het angst? Meestal wel. De Maya’s hebben meer invloed dan ze toen hadden kunnen denken. En toch komen wij terug op communicatie. Ga in communicatie met jezelf. Jij weet meer dan je toe wil geven. Iets in jou is alert. Iets in jou weet en wist al zeer lang dat er iets gaande is of dat er iets gaande zal zijn.

Ja, je kunt dit merken, want het grootste verschil in die paar dagen zal zijn dat er een gigastorm van frequenties naar de Aarde zal komen of de Aarde zal kunnen bereiken. Niet omdat er op dat moment iets gebeurt, maar omdat op dat moment de frequenties pas de Aarde bereiken. Weet dat dit al meer dan een jaar gaande is.

In 2003 werd er een nieuw netwerk om de Aarde heen gelegd. Een telecommunicatief netwerk om signalen op te vangen. Vele gevoelige mensen waren hiervan op de hoogte. Zij konden daardoor gemakkelijker inpluggen op andere dimensies. Dit kon pas als het netwerk klaar was. Nu hebben wij het over 2003.

In 2005 werd het magnetische veld in de Aarde bijgesteld, afgestemd op dit telecommunicatieve netwerk rond de Aarde.

In 2010 ontstond er als het ware satellietbereik met deze netwerken, een hoger bereik. Dit was een enorme shift, waardoor andere planeten, andere frequenties meer invloed kregen op de Aarde en op de mensheid.

Als de mens gelooft dat zij uit energie bestaan en daardoor energie op kunnen vangen en beïnvloed kunnen worden door energie, dan zullen deze mensen gedurende die paar dagen waarnemen dat er iets verandert, want er komt een nieuw bereik bij. Het lijkt teveel. Maar gelukkig is de Aarde voorbereid en hoeven de mensen zich niet voor te bereiden. Iedereen die zichzelf verfijnd heeft in het waarnemen, iedereen die zichzelf verfijnd heeft en zich bewust is van invloeden van energieën, zal hier totaal geen schade van ondervinden. Hun zenuwstelsels zijn aangepast, zodat zij het amper als een briesje zullen ervaren. Vele mensen die als het ware niet aangepast zijn aan deze hoge frequenties, kunnen kortsluitingen ervaren. En dat zal het belangrijkste zijn.

We zouden dus iedereen die zich ervan bewust is dat er iets gaande is, willen aanraden om deze dagen zoveel mogelijk buiten paniek te blijven, ook subtiele paniek. Doe extra je best. Ruim baan. Maak tijd om rust, harmonie en balans te ervaren. Dan zul je geen hinder ondervinden en zou je zomaar eens een neutraliserende factor kunnen zijn. Sta dus niet toe dat mensen jou doemscenario’s als het ware opdringen. Hoe meer doemscenario’s er tevoorschijn komen, hoe belangrijker het zal zijn om extra rust en harmonie te zijn als tegenwicht. Want anders komt er een verschuiving van polen – bij wijze van spreken. Het is een grapje, laten we duidelijk zijn! Maar als er een tegenwicht zou moeten zijn, dan is die rust en balans, omdat de mensheid, de Aarde een enorme graad van ontploffing bereikt zal hebben en voor je het weet, gaat het dan onweren. Alleen zal dit energetisch nog eens versterkt worden. Als je dit weet, kun je je daar op voorbereiden door juist extra in balans te zijn. Als je gevoelig bent, sluit je af. Als je bang bent om meegesleept te worden, sluit je af. Maar ga niet in de angst zitten. Maar tegelijkertijd, omdat duizenden mensen het wel zullen doen, zul je het voelen. Maar dan is het weer de vraag, ligt het aan die drie dagen of ligt het aan de media en de communicatie, waardoor mensen iets zijn gaan geloven en hiernaar gaan leven? Wie beïnvloedt wie? Probeer dus eigenwijs te zijn. Ga niet mee in doemscenario’s. Besef en weet dat het media is, dat het communicatie is en dat het maar ten dele de waarheid is. Tegelijkertijd: bereid je voor, als je gevoelig bent, dat jij voor je het weet, uit balans getrokken wordt. Al diegenen die geoefend hebben om hogere energieën te kunnen ervaren zonder uit balans te komen, zullen het amper merken als ze de technieken toepassen. Dus een heel verhaal om mee af te sluiten. Probeer rustig te zijn en probeer waar te nemen wat jou onrustig maakt, noteer het en zoek saamhorigheid. We willen het hier graag bij laten. Wij komen graag terug in 2013.

Voel de grote liefde en support van Oth, Atha, Era en alle anderen.

Nieuwjaarsboodschap 2012-2013
Oth-channeling door Ellen Rauh
9 december 2012, Nederland

   toevoegen aan uw favorieten     recommend this channeling to your friends on facebook aanraden op facebook     
         

   

2012 - TIJDEN VAN OMWENTELING - OTH-CHANNELING DOOR ELLEN RAUH
online bestellen

Dit boek gaat over omwentelingen op vele niveaus. Omwentelingen zijn nodig om vernieuwing tot stand te brengen. Een omwenteling in je persoonlijk leven zal altijd gepaard gaan met het verlies van zekerheden. De chaos die daardoor ontstaat, is nodig om je te bevrijden van vastgeroeste denkpatronen die jou belemmeren om je nieuwe zelf te worden. Gevoelsmatig ervaar je golven van angst, verdriet en opstandigheid. Angst voor het onbekende en verdriet om wat vertrouwd was, los te laten. Als het om een maatschappelijke omwenteling gaat, is de chaos nog groter. Maatschappelijke normen en waarden zijn verouderd en dienen vernieuwd te worden. Hoe meer mensen betrokken zijn bij een omwenteling, des te groter de chaos. Onvrede en opstand zullen uiteindelijk een ander waardenstelsel creëren waardoor er een nieuwe balans zal ontstaan. Ook de Aarde gaat regelmatig door tijden van omwenteling. De disbalans die daardoor ontstaat, is het gevolg van veranderingen in de kosmos. De mens is dan machteloos en kan hoogstens proberen om de invloed van de kosmos te begrijpen.

TIJDEN VAN OMWENTELING - BOEK OTH-CHANNELING DOOR ELLEN RAUH

 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook deze channeling aanraden op facebook     Tweet this channeling

  tweet deze channeling

    naar boven

 

Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com