leesfragment boek TIJDEN VAN OMWENTELING  |  Oth-channeling door Ellen Rauh

Leesfragment boek
TIJDEN VAN OMWENTELING

BOEK - Tijden van omwenteling - Oth-channeling door Ellen Rauh(...) Elke omwenteling gaat gepaard met chaos. Elke omwenteling op Aarde naar een nieuwe fase van zijn, wordt altijd voorafgegaan door disharmonie, door chaos. Deze chaos is nodig om tot een nieuw gevoel en een nieuw bewustzijn te komen van jullie als mens. Jullie als mens, maar ook de hele natuur vraagt een nieuwe balans in overgangsfases. Weet dus dat als er een overgangsfase is om van de ene cultuur over te gaan naar een andere cultuur – bijvoorbeeld van het ene regime naar een ander regime – zul je zien dat omwentelingen altijd gepaard gaan met veel chaos en opstand. Die opstand kan zich vertalen in denkpatronen. Oude maatschappelijke normen en waarden worden ter discussie gesteld, vragen om vernieuwing. Alle wetten en regels die nog het gevolg zijn van een oude manier van denken, staan te wankelen op hun grondvesten. Omdat deze regels en wetten de grote massa niet meer dient, komt er opstand. Elke vernieuwing gaat gepaard met ruimdenkende mensen. Hoe meer die samenkomen en hun denken delen met elkaar – nieuwe ideeën, nieuwe manieren van samenleving – hoe vaker dit gebeurt, hoe breder het draagvlak wordt voor deze mentaliteitswijziging. Hoe groter de massa die vraagt om deze omwenteling, hoe groter de macht en hoe groter de chaos in hiërarchie. (...)

 Tijden van omwenteling

Oth gechanneld door Ellen Rauh

BOEK - Tijden van omwenteling - Oth-channeling door Ellen RauhDit boek gaat over omwentelingen op vele niveaus. Omwentelingen zijn nodig om vernieuwing tot stand te brengen. Een omwenteling in je persoonlijk leven zal altijd gepaard gaan met het verlies van zekerheden. De chaos die daardoor ontstaat, is nodig om je te bevrijden van vastgeroeste denkpatronen die jou belemmeren om je nieuwe zelf te worden. Gevoelsmatig ervaar je golven van angst, verdriet en opstandigheid. Angst voor het onbekende en verdriet om wat vertrouwd was, los te laten. Als het om een maatschappelijke omwenteling gaat, is de chaos nog groter. Maatschappelijke normen en waarden zijn verouderd en dienen vernieuwd te worden. Hoe meer mensen betrokken zijn bij een omwenteling, des te groter de chaos. Onvrede en opstand zullen uiteindelijk een ander waardenstelsel creëren waardoor er een nieuwe balans zal ontstaan. Ook de Aarde gaat regelmatig door tijden van omwenteling. De disbalans die daardoor ontstaat, is het gevolg van veranderingen in de kosmos. De mens is dan machteloos en kan hoogstens proberen om de invloed van de kosmos te begrijpen.